Balaxanı – təkcə neftlə deyil, qədim tarixi ilə tanınan kənd… – reportaj

Qəsəbənin ötən əsrin əvvəllərindəki şöhrətinin qaytarılması istiqamətində işlər gedir, tarixi abidələri restavrasiya olunur…

Azərbaycanı dünyaya tanıdan ünvanlarından birindəyik. Bakının Balaxanı qəsəbəsi tariximizin bir parçası, parlaq səhifələrinin yazıldığı məkanlardandır.

Balaxanı adı dünyada ən keyfiyyətli neftin ünvanı kimi göstərilir.  Ötən əsrin əvvəllərinə təsadüf edən neft bumuna qədər qəsəbə strateji mövqeyinə, Böyük İpək Yolu üzərində yerləşməsinə görə diqqət mərkəzində olub. Qəsəbə Çindən Şimali Afrika, İspaniyaya qədər uzanan karvanların Bakı yaxınlığındakı əsas dayanacaq, istinad nöqtəsi statusunu əsrlərlə saxlayıb. Şirvanşahlar, Səfəvilər dövrlərinə aid tarixi abidələrin məskənlərindəndir.

Həmin dövrə aid, tariximizə şahidlik edən abidələr – karvansaray, türbə, məscid, Qum hamamı, taxıl anbarlarının bir qismi günümüzə qədər gəlib çatıb. Dağılıb yerlə bir olmuşları haqda da maraqlı məlumatlar var.

Bu gün Balaxanı qəsəbəsinin əsas tarixi hissəsi tikinti meydançasını xatırladır. Dirçəliş və Səfəvilər küçələrində başdan-başa restavrasiya işləri aparılır, küçələrin qədim görünüşləri bərpa olunur. Qəsəbə sakinləri illərdir arzuladıqları günləri nəhayət ki, yaşayırlar. Qəsəbənin ötən əsrin əvvəllərindəki şöhrətinin qaytarılması istiqamətində işlər gedir. Tarixi abidələr restavrasiya olunur, qədimliyi saxlanılmaqla yenilənir. Qəsəbənin etnoturizm marşrutu qollarından birinə çevrilməsi istiqamətində tədbirlər görülməkdədir.

“Balaxanı sözü yuxarıda tikilmiş, hər yerdən görünən ev, yaşayış məskəni mənasındadır. Yerli əhali irandilli olduğundan qəsəbənin adı da əhalinin danışıq dilindədir – “Bala” hər tərəfdən görünən, “xonə” də ev deməkdir. Qəsəbəyə kənardan baxdıqda hündürlükdə yerləşdiyini sezmək olur. Balaxanı Bakıya yaxın, Abşeron yarımadasının tən ortasında yerləşir. Abşerondakı siqnal qalaları zəncirində Bakı şəhərinə yaxın ən son nöqtədir. Vaxtilə kəndin cənub hissəsində Ramana qalasına oxşar, Balaxanı qalası olub. Həmin qala üzərində od qalayıb Bakıya düşmən hücumu haqda xəbərdarlıq edib, tədbir görürmüşlər. Təəssüf ki, Balaxanı qalası günümüzə qədər gəlib çatmayıb” – qəsəbə sakini, bu yerlərin tarixi ilə bağlı arxivlərdə araşdırmalar aparmış Bəxtiyar İsrafilov belə deyir.

Onun sözlərinə görə, Balaxanı əhalinin yuxarı məhəllə adlandırdıqları ərazidən salınmağa başlayıb: “Müxtəlif mənbələrdə Balaxanıda məskunlaşma III əsrlə əlaqələndirilir. Amma bununla da tam razılaşmaq olmaz. Eramızın əvvəllərində, eramızdan əvvəl də Balaxanıda yaşayış olub. Həmin vaxtlar məskunlaşma üçün Balaxanıda uyğun şərait, şərtlər olub. Yanacaq kimi neft, su ehtiyacları üçün şirin su çayları olub. Şirin su, balaxanılıların ”mərəzəo” adlandırdıqları suvarmaya yararlı su mənbələri, yerdən özbaşına çıxan neft çayları əhalinin bu yerlərdə məskunlaşması üçün ideal şərait yaradıb. Şirin su ilə qida ehtiyaclarını, yanacaq olaraq nefti evlərdəki xüsusi çalalarda yandırmaqla evləri qızdırıblar. Balaxanı qəsəbəsinin əkin sahələri Böyükşor gölünün bu üzündə, Bakı Olimpiya Stadionu ilə üz-üzə olan hissəsindən başlayaraq üzü Binəqədi istiqamətinə uzanıb. Böyükşor gölü bir hissəsi Balaxanı ilə Bakı şəhərinin sərhədinə təsadüf edir.

Bərəkətli torpaqlarda əkib-biçinlə yanaşı ərazidə heyvandarlıq üçün də çox yaxşı şərait və otlaq sahələri olub. Şirin su çayları quruyub aradan getsə də, şirin su quyuları bu gün qalmaqdadır. Ovdan adlandırılan qədim tikili də şirin su quyusu üzərində olmaqda yerli sakinlərin şirin suya olan tələbatını ödəmək üçün inşa edilib. Ovdan sözü də yerli əhalinin danışıq dilindədir. “O” su, “dan” su üzərində olan tikili mənasındadır. Böyükşor gölü yerli sakinlər üçün həm də duz mənbəyi olub. Yaşayış üçün şirin su, əkin-biçin, maldarlıq üçün geniş və yararlı torpaqlar, yanacaq kimi neft, qida üçün duzun olması Balaxanının bina olmasına yol açıb”.

Bəxtiyar İsrafilov deyir ki, kənd yerli sakinlərin “yuxarı məhəllə” adlandırdıqları ərazidən salınmaqla inkişaf edib: “Tədricən məhəllələrinin sayı artıb, genişlənib. Aşağı məhəllə yaranıb, ”Rzaqulu kəndi”, “Canhüseyn məhəlləsi” adlanan məhəllələr salınıb. Kənd bu günə qədər həmin dövrün ənənəvi plan-forma quruluşunu saxlayıb. Evlər bir-birinə yaxın, ensiz küçələr, ənənəvi həyətyanı sahələri, mövcud məhəllə sistemi qalır. Bu gün Balaxanıda qırmızı suvaqlı evlər diqqət çəkir. Bu evlər ötən əsrin əvvəllərində yaşanan neft bumunun yadigarlarıdır”.

Balaxanılılar bu tip tikililəri “Nikolayski” evlər adlandırırlar. Bu da təsadüfi deyil. Əsasən, ikimərtəbəli, divarlarının eni 1 metrə çatan, tavanlarının hündürlüyü 4 metr 80 sm olan həmin evlər arxitektura nümunələri olmaqla sonuncu rus çarı II Nikolayın hakimiyyəti illərində inşa olunub. O dövrün Rusiyasında eyni üslublu evlər inşa etdirilib, oxşarlıqlara görə Balaxanıdakı evləri də belə adlandırıblar.

Bəxtiyar İsrafilovun sözlərinə görə, Balaxanıdakı qırmızı suvaqlı evlər 1890-cı ildən başlamaqla 1916-ci ilə qədər inşa olunub. Rusiyadakı 1917-ci il inqilabı Azərbaycana, Balaxanıya da təsirsiz ötüşməyib. Həmin ilə qədər isə qəsəbə sürətlə inkişaf edib, yerli əhali varlanıb, böyük varidat sahibi olublar. Buna qədər isə Balaxanı əhli əkin-biçin, maldarlıqla dolanıb, qismən də neft satışı ilə qazanc əldə edib. Müxtəlif mənbələrdə Balaxanıdan Böyük İpək Yolu vasitəsi ilə Ərəbistana qədər neft ticarəti haqda qeydlər var. Həmsöhbətimiz deyir ki, ümumiyyətlə isə Balaxanı dünyada neftin ilk dəfə təbii yolla üzə çıxdığı məkandır: “Ərəb mənbələrində Balaxanıda olan, yerli sakinlərin Qırməki adlandırdıqları, mənbələrdə isə Gərməguh dağında neft çayları, neft çeşmələrindən bəhs olunur. ”Gərm” isti, “guh” dağ deməkdir. Dağın adı yenə də yerli əhalinin danışdığı  dildədir, İrandilli toponim, yer adıdır. Bu gün də Gərməguhda yeri qazanda neft çıxır.  Qonşu Məhəmmədi kəndindəki Yanardağla Gərməguh arasında məsafə bir neçə kilometrdir. Balaxanıda neft bumuna qədər əhalinin evlərinin döşəməsi də, tavanı da neftdən əmələ gələn qırla örtülüb. Tavanları çox da hündür olmayan evlərin ortasında vedrə dərinliyində neft yandırmaq üçün xüsusi çalalar qazılıb. Çalalara qış aylarında neft töküb yandırıb, üzərinə dəmir lövhələr qoyulub, tavanlarda ventilyasiya üçün xüsusi yerlər düzəldilib. Uzun qış gecələrində evlərin içindəki yanan çalaların ətrafına toplaşıb qızınıblar. Həmin otaqlar həm də yataq otağı kimi istifadə edilib. Ayaqları üzü yanan çalalar istiqamətinə uzanıb, istirahət ediblər”.

Bəxtiyar İsrafilovla birgə qəsəbənin yuxarı məhəlləsinin kənarında yerləşən, XIV əsrə aid olan, baxımsızlıqdan yararsız hala düşmüş Qum hamamına da baş çəkdik. Torpaq altında itib batan bu tarixi abidənin restavrasiyası üçün hazırda kompleks işlər görülməkdədir.

Balaxanıda vaxtilə 18 hamam olub, hər məhəllədə inşa edilən hamamlar sakinlərin ixtiyarında olub. Hamamlardan  “Xan qızı” və ya “El hamamı” əsasən şirin su bulağı ilə əhatələnib.  “Hacı Nəcəfqulu”, “Hacı Həsən”, “Bala Rza”, “Şirəli”, “Nurbala”, “Muğdar” və s hamamlar isə duzlu su ilə təchiz olunub. Bu hamamların əksəriyyəti zamanın amansız küləklərinin qurbanı olsa da, bəziləri günümüzədək salamat qalıb. Torpağın altında tikilən, Balaxanıda nadir hamamlardan sayılan “Qum hamamı” 2 əsas və 16 kiçik otaqdan ibarətdir.

Qum hamamı XIV əsrdə, Şirvanşah əmiri Xacə Zeynəddinin göstərişi ilə inşa olunan 40 pilləkənli Ovdanın qonşuluğundandır.

Bəxtiyar İsrafilov deyir ki, bir çoxları Ovdanla Qum hamamının yaxın məsafədə yerləşməsinə görə tikililəri birləşdirən yeraltı yolların olması ehtimalını da irəli sürürlər: “Əslində isə Qum hamamı ilə Ovdan arasında yeraltı yol, əlaqə yoxdur. Qum hamamı yerləşməsinə görə daha hündürdədir, Ovdan isə nisbətən çökəkdə yerləşir. Ovdan sırf sakinlərin şirin suya olan ehtiyacını qarşılamaq üçün inşa olunub. Gözəl tarixi memarlıq abidəsidir. Çox təəssüf ki, uzun illər Ovdan baxımsız qalıb, içinə toz-torpaq dolub. Bu gün Vüqar Şeydabəyov kimi kənd sakinləri bu tarixi abidəni qumdan təmizləyib içindəki su mənbəyini aşkarlamaq üzrədirlər. Ovdanın 2 metrə yaxın hündürlüyü olan giriş tağı var, üzü aşağı, yerin dərinliyinə doğru 15 metrə qədər uzanır və su mənbəyinə çatır. Səhv olaraq Ovdandan yaxınlıqdakı ”Qum hamamı”na, bəziləri isə bir qədər də irəli gedərək İçərişəhərə, Qız qalasına yeraltı yolların olmasını iddia edirlər. Balaxanıdakı və İçərişəhərdəki tikililərin oxşar arxitektura həllərinin olması belə qənaətlərə yol açır. Əslində isə Balaxanıda yeraltı yolların olması haqda məlumatlar mifdən başqa bir şey deyil”.

Elşən MƏMMƏDƏLİYEV,
Fotolar Elçin ƏKBƏROV
“Yeni Müsavat”

Reportaj

Nəşr edilib: 2019/09/14 17:38

Baxış:156


XƏBƏR LENTİ

2020/06/05 12:00

2020/06/05 11:38

2020/06/05 11:26

2019/09/14 17:38

2020/06/05 10:44

2020/06/05 10:27

2020/06/05 10:12

2020/06/05 10:05

2020/06/05 10:02

2020/06/05 9:58

2020/06/04 16:38

2020/06/04 16:14

2020/06/04 15:36

2020/06/04 15:33

2020/06/04 15:29

2020/06/04 15:17

2020/06/04 15:07

2020/06/04 14:43

2020/06/04 14:29

2020/06/04 14:23

2020/06/04 14:21

2020/06/04 14:00

2020/06/04 13:12

2020/06/04 13:04

2020/06/04 12:47

2020/06/04 12:42

2020/06/04 12:39

2020/06/04 12:19

2020/06/04 12:18

2020/06/04 12:03

2020/06/04 10:58

2020/06/04 10:54

2020/06/04 10:44

2020/06/04 10:35

2020/06/04 10:32

2020/06/04 10:30

2020/06/04 10:27

2020/06/04 10:23

2020/06/03 21:05

2020/06/03 21:03

2020/06/03 21:02

2020/06/03 21:01

2020/06/03 20:21

2020/06/03 20:12

2020/06/03 18:55

2020/06/03 18:49

2020/06/03 18:26

2020/06/03 18:25

2020/06/03 18:24

2020/06/03 16:55

Американский бунт, бессмысленный и беспощадный

В 1972 году в СССР увидела свет книга Б. Стрельникова и И. Шатуновского «Америка справа и слева», написанная «по следам» знаменитой «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова. Где, в числе прочего, был и такой отрывок: «Мы были в Нью-Йорке, когда стало известно о расстреле оккупантами вьетнамских крестьян в деревне Сонгми. В вагоне нью-йоркской подземки мы видели американца, наверное, только что купившего газету. Он развернул ее и оторопел. Растерянно он переводил взгляд от портретов экипажа «Аполлона-12» к портрету лейтенанта Колли (Келли — Minval.az). Триумф и несмываемый позор. И то и другое — Америка». Вот и на сей раз на страницах СМИ репортажи о старте космического «Дракона» Илона Маска соседствуют с «горячей картинкой» из американских же городов — с полицейскими автомобилями, «наезжающими» на толпу, с пылающими зданиями полицейских участков и кадрами откровенного грабежа магазинов. Можно, конечно, восстановить хронологию событий. 25 мая житель Миннеаполиса, темнокожий Джордж Флойд расплатился в магазине, как показалось продавцу, поддельной купюрой — а это в США более чем серьезное преступление. Продавец вызвал полицию, к тому же ему показалось, что Флойд был нетрезв. В сети уже есть видеокадры, из которых следует, что Флойд сопротивлялся «копам», когда его пытались усадить в полицейский автомобиль, а в таком случае американские правоохранители действуют «по жесткому сценарию». Затем в сеть попали уже другие кадры, где полицейский Дерек Шовин давит Флойду коленом на шею, не обращая внимания на слова задержанного, что он задыхается. Через несколько часов Флойд умер в больнице, Шовин был отстранен от службы и арестован по обвинению в убийстве по неосторожности, но это уже не помогло. Сначала беспорядки охватили Миннеаполис. Сегодня, как подсчитала The New York Times, беспорядки охватили 140 городов. В 15 штатах и столичном округе Колумбия на улицы вышла Национальная гвардия. Более того, в 40 городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Атланте, Чикаго, Детройте, Филадельфии и Далласе, введен комендантский час. Под огонь уже попадали журналисты, в частности, съемочная группа «Немецкой волны», и ОБСЕ высказала по этому поводу свою обеспокоенность, что уже само по себе невиданное дело. Президент США Дональд Трамп уже провел несколько часов в бункере, когда демонстрации бушевали прямо у стен Белого дома. А затем пообещал бросить тяжело вооруженные армейские спецподразделения для усмирения беспорядков и пригрозил губернаторам штатов и городов, что если они не могут проявить должную решимость и взять под контроль ситуацию на улицах, то он сделает это сам…Сценарий, оставляющий стойкое ощущение «дежавю»: точно так же развивались события в тех же США в августе 2014 года, когда патрульный полицейский Даррел Уилсон застрелил темнокожего Майка Брауна — с беспорядками, обвинениями полиции в «белом расизме» и т.д. И самое главное, потом, после долгих расследований, несмотря на все давление общественности, жюри присяжных пришло к выводу, что полицейский действовал правильно, а Майкл Браун вел себя агрессивно — в общем, «по уставу — правильно стрелял». Были беспорядки 2011 года в Лондоне, вспыхнувшие после того, как полиция застрелила местного наркодилера. Были волнения в «нефранцузских» пригородах крупнейших мегаполисов Франции… Список можно продолжать до бесконечности, и везде сценарий похож до наваждения: сначала — инцидент, после которого есть основания обвинить полицию в произволе и расизме, затем — шумные митинги под требованиями правосудия, с напоминаниями, что жизни «черных» и «белых» должны иметь одинаковую ценность…Но затем все «сваливается» в уличные беспорядки, поджоги и, главное, погромы и грабежи магазинов. А главным лозунгом становятся уже не красивые либеральные идеи, а что-нибудь попроще — вроде грабежа «жирных котов», то бишь богачей. И где «под раздачу» попадают не миллионеры, а владельцы мелких магазинчиков и лавочек, просто попавших под руку, автомобилей, припаркованных на пути протестующих, и т.д. Что уже мало напоминает мирный протест. И полиция, кстати говоря, тоже далеко не всегда ведет себя с протестующими «на вы», и это еще мягко сказано: социальные сети и СМИ переполнены видеокадрами, где полицейские автомобили наезжают прямо на толпу демонстрантов, где протестующие в прямом смысле остаются под копытами лошадей конной полиции и т.д. Здесь, конечно, огромное поле для комментариев и анализа. Можно вспомнить, вернее, припомнить, что 2020 год — выборный, что Трампа и его сторонников-республиканцев по традиции обвиняют в расизме, начать подробно анализировать, к республиканцам или демократам принадлежат губернаторы и мэры городов, охваченных сегодня беспорядками. Можно даже выстроить конспирологическую теорию, вспомнить, как Синклер Льюис в своем романе «У нас это невозможно» описал становление в США фашистской диктатуры, а затем пугать слабонервных читателей: вот сейчас злыдень Трамп введет войска в те мегаполисы, где его не любят, и тогда американской демократии придет конец. Но, возможно, куда важнее другое. В двадцатые годы многие были убеждены: необходимо дать максимальную свободу частному предпринимательству, частной инициативе, бизнесу и торговле — и все проблемы будут решены сами собой, рынок способен отрегулировать все и вся. Но очень скоро «Великая депрессия» показала: рыночной стихии еще недостаточно. И нужно государственное регулирование. И точно так же еще недавно нас всех старательно убеждали: главное — это создать демократию, «прозрачность», гражданское общество — и все мыслимые и немыслимые проблемы будут решены. Но теперь мир переживает очередное разочарование. Как сквозь зубы признают даже самые горячие поклонники «лучших домов Парижа», эпидемия COVID-19, кроме всего прочего, еще и доказала, что далеко не во всех европейских странах система здравоохранения и механизм принятия решений в этой самой системе действовали и действуют на должном уровне. А каждая такая волна беспорядков — она тоже, как бы это повежливее и помягче, заставляет усомниться в универсальности постулата «вот надо сделать настоящую демократию и защитить права человека — и все проблемы разом исчезнут». А теперь нынешние беспорядки, охватившие города в США, показывают: в такой стране, как США, с глубочайшими — без малейшей иронии! — демократическими традициями, в государстве, которое не без оснований считается родоначальником современных демократических традиций, существует такое неприятное явление, как полицейский произвол. И это не только не оправдавшиеся обвинения в случае с Майком Брауном и пока еще продолжающееся расследование обстоятельств гибели Джорджа Флойда — это прежде всего тот самый «жесткий разгон» протестующих. Более того, если обратить внимание, с какой скоростью «вспыхивает» страна после каждого такого инцидента — это уже само по себе дает информацию к размышлению и об уровне расизма в США. Где, напомним еще раз, веру о «расовой» подоплеке в первые часы никто даже не пытается опровергнуть или хотя бы поставить под сомнение. И самое главное, в богатых и благополучных США такой протест, поддержанный «болтающим классом», слишком уж быстро «съезжает» на откровенное мародерство и грабеж магазинов. Нет, конечно, это вряд ли повод вопить о «конце либеральной идеи», да и фраза «зато у вас линчуют черных» не зря стала мемом еще в годы существования реального и законодательно закрепленного расизма в США. Но уже нет сомнений в том, что американская модель демократии еще не гарантирует решения всех проблем разом, и это как минимум заставляет усомниться в «универсальности» многих политических рекомендаций made in USA, особенно тиражируемых разнообразными НПО. А еще интересно, как быстро кадры жесткого разгона протестующих в США будут «подаваться» в соцсетях как якобы снятые на улицах Баку. Тем более что с разгоном митингов в Брюсселе такой прецедент уже был. Нурани, политический обозреватель

Армения предъявила территориальные претензии Азербайджану, Турции, Грузии и Ирану

Легальной купли-продажи квартир в СССР, как известно, не существовало. А вот квартирное мошенничество было на уровне «мама не горюй». Особенно при «многоступенчатых» обменах жилой площади. Бывали и более простые случаи: квартиры, предоставленные по закону одним, «нахрапом» занимали другие. Только вот умные и знающие люди предупреждали: это только кажется, что таким способом можно без труда заиметь вожделенную квартиру. На самом деле из такой вот незаконно захваченной квартиры в любую минуту можно вылететь. В лучшем случае — на улицу. В худшем — в тюрьму. А уж если продолжать такого рода мошенничество — тогда вероятность, что «размотают всю цепочку» и припомнят грехи, «плюсуется» многократно. Со всеми вытекающими. Сегодня уже квартиры стали объектом вполне законной купли-продажи, мошеннические схемы изменились, но правило «сколь веревочке не виться» продолжает действовать. А теперь эта последовательность событий разворачивается в отношении даже не шайки «квартирных мошенников», а целой страны, пусть и «форпоста» — Армении. Где самым внимательным образом ознакомились с недавним «программным» выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии жилого комплекса «Гобу Парк — 3» для вынужденных переселенцев, где глава государства, кроме всего прочего, еще и напомнил, что нынешняя столица Армении — это древний азербайджанский город Иреван, который ей уступили на переговорах в 1918 году. Вряд ли в Армении об этом не знали или забыли. Недавно в Интернете и социальных сетях широко разошелся «видеопост» Ильи Варламова, где сотрудница иреванской мэрии признает, что в этом городе в начале ХХ века армяне не жили. Важно другое: Азербайджан напоминает об этом неудобном «историческом бэкграунде» в то время, когда Армения предъявляет претензии на земли практически всех своих соседей по периметру. Так, на днях СМИ Армении подробно осветили инцидент во время протестов, охвативших американские города: под шумок в Денвере, штат Колорадо, неизвестные вандалы прошлись аэрозольным баллончиком с краской по установленному в городе хачкару в честь «жертв геноцида армян», добавив еще пару «комплиментов» полицейским. В Иреване тут же заголосили: оказывается, «памятник является копией 3000-летнего хачкара из легендарного кладбища Джульфа, расположенного в Нахичеванской автономии Азербайджана и разрушенного в 2005 году». Вышло, правда, на уровне «армянского радио»: каким-то непонятным образом «христианский камень-крест» имеет 3000-летнюю историю, тогда как христианство существует никак не больше 2 тысяч лет, и можно ли в таком случае верить всем остальным «байкам из склепа» по поводу мифического «разрушения армянского кладбища». Но притязания на Нахчыван обозначены четко. Более того, издания, имеющие неофициальный статус пашиняновских «рупоров», публикуют карту, где Нахчыван «включен» в территорию Армении, рядом изображен весьма обширный «Арцах», превосходящий по площади ныне оккупированные Арменией земли, нарисован «Аварстан», «Цахур-Лезгистан», «Талыш-Муганская республика», а на Абшероне красуется некая «Бакинская конфедерация». Можно, конечно, отмахнуться, но «на языке», то бишь на сайте, этого медиа-органа появляется именно то, что «на уме» у Пашиняна и его ближнего круга. Так что эта карта позволяет судить о масштабе притязаний Армении на земли Азербайджана: то, что Иреван патронирует и боевиков «Садвала», и персон вроде Аликрама Гумбатова, уже ни для кого не секрет. И не только Азербайджана, кстати говоря. Турецкая Восточная Анатолия, которую здесь мечтают превратить в «Западную Армению» — это уже классика жанра. Грузинская Джавахетия — тоже. До последнего времени единственной страной, к которой у Армении не было гласных территориальных претензий, оставался Иран. Во-первых, границу с ним эта страна обрела только после того, как ей был подарен Зангезур, а во-вторых, и «в-главных», у Армении с Ираном нежная дружба и тесное сотрудничество, в том числе в деликатных сферах. Но на той же карте «язык» мифической «Талыш-Муганской республики» уже захватывает и иранскую территорию. Да, пока здесь Иреван прячется за Гумбатова и его предшественников, но не исключено, что это начало и «пробный шар». Тем более что небезызвестный Дмитрий Киселев, комментируя в очередной раз слухи о возможных ударах США по Ирану, заявлял в эфире своих «Вестей недели»: «В Иране и уникальные армянские святыни. Например, в долине реки Аракс — монастырь Святого Степаноса, IX век. Или монастырь Святого Фаддея, VII век». И вряд ли стоит напоминать, как при помощи таких «армянских святынь» в кавычках и без Армения продвигает свои территориальные притязания к соседям. Понятно, что в Иреване рассчитывали и рассчитывают на поддержку Москвы, только вот, во-первых, сегодня у Кремля предостаточно забот и проблем, так что в решающий момент ему может оказаться просто не до проблем своего «недофорпоста». А во-вторых, на фоне таких территориальных аппетитов Иревана практически все страны — соседи Армении имеют основания видеть в ней прямую и явную угрозу для себя. А это не только меняет для Азербайджана масштабы той операции, но и заметно смещает «дипломатические акценты». И вот тут уже весьма зыбкие, и это еще мягко сказано, права Армении на земли Иреванского ханства, захваченный у Азербайджана Зангезур и у Грузии — Лори могут получить совсем другое прочтение. Потому что силовая перекройка границ — процесс обоюдоострый. Нурани, политический обозреватель

Ильхам Алиев закрыл вопрос Нахчывана

В Армении слова президента Ильхама Алиева о том, что во времена Гейдара Алиева армяне в Карабахе «не смели даже поднять голову», произвели эффект землетрясения. Оно и понятно почему. Сильная власть в Баку всегда начисто отвергала всякие проявления самодеятельности и вседозволенности. Стоило  Гейдару Алиеву уехать в Москву на повышение, как враждебные силы нашли бреши в системе защиты республики от враждебных проявлений. В самом деле, Гейдар Алиев перманентно был сильным началом во власти, отвергая все попытки случайных стараний расшатать ситуацию. Его временное отсутствие в Азербайджане и привело к тому, что нечисть проявила свою разрушительную сущность. Впрочем, это уже история. Воспоминания о Гейдаре Алиеве в Азербайджане всегда и непременно вызывают ощущения гордости и уверенности, силы и веры в себя, и иного не дано. Сегодня армяне говорят о судьбе Нахчывана, как о цели, которая вполне достижима. Но предающиеся сладострастным настроениям ненасытные соседи забывают, что Гейдар Алиев впервые поднял флаг свободного Азербайджана в Нахчыване в бытность еще СССР, продемонстрировав всем, что волю к свободе, веру в свои возможности невозможно победить. Флаг свободы был поднят в горниле предательств и интриг, и признанный лидер смог сделать то, чего до него никто в СССР не смог себе позволить, и это доказанный факт. Армяне сегодня задаются вопросом – зачем Ильхам Алиев вспомнил о флаге, поднятом великим отцом в Нахчыване. Случайно ли это? Конечно же, нет. Нахчыван – это древняя обитель Азербайджана, где нет отметин низости и фальши. История древней азербайджанской земли – это хроника побед и мужества, чести и достоинства, где нет места кривотолкам и сомнениям. Нахчыван никогда не был другим, кроме как азербайджанским, и так будет в будущем, потому Ильхам Алиев выносит тему за скобки актуальности. То, что не вызывает сомнений, не обсуждается. И причем здесь проблема региональной безопасности, которую пытаются внести в повестку армянские модераторы алогизмов?! Политические бонзы Армении сегодня пытаются засорить актуальную повестку вопросом прав на Нахчыван, не понимая, что навлекают на себя неподъемные проблемы. Тут впору вспомнить о размытом сознании армян, которые навлекают на себя новые трудности в условиях острого дефицита, неустроенности и безденежья. Неужели им непонятно, что не имеет смысла решать уже решенные проблемы?! Неужели не хватает ума и мудрости, чтобы не отвлекаться на вымышленные проблемы?! Региональный военно-политический статус-кво ожидает остаточного исправления, и связано это не с Нахчываном, а с Карабахом, который находится во временном подчинении оккупационного сепаратистского режима, подпитываемого из Иревана. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня докладывает Верховному главнокомандующему об оперативной ситуации на передовой без прикрас. Апрель 2016 года – это не только точка отсчета, а смысл всей военно-политической ситуации, которая не нуждается в оправдании. Удар по Армении в Карабахе, оказавшись ощутимым и поучительным, похоже, ничему не научил противника. Раз Армения не поняла сути происшедшего, значит, нужен еще один внушительный месседж. В чем была суть апрельской кампании 2016 года? В том, что времена изменились, и никогда более алчный враг не сможет третировать Азербайджан, который взял на себя миссию лидера региона. Доподлинно известно, что если бы не вмешательство сторонних сил, восклицательный знак в карабахской теме, о которой решительно высказался президент Ильхам Алиев, давно бы имел де-факто олицетворение. Но его никто не отменял, и он обречен найти вещественное обозначение на фактуре проблемы. В условиях, когда сильная сторона ставит задачу, они никогда от нее не отказывается, и добивается ее выполнения. Идея мира и согласия с армянским сегментом региона имеет право на существование, но только после того, как восстановится справедливость и порядок в регионе, когда территориальная целостность Азербайджана, подпадающая под требования международного права, будет разрешена. Иного стечения обстоятельств не будет. Вооруженные силы Армении никогда более не смогут застолбить за собой роль определяющего фактора, и сомнений в этом быть не может. Если кто-то в Иреване вознамерится доказать обратное, сильно об этом пожалеет. Сила, разрушительный потенциал и маневренность на сегодня – это есть показатели самой сильной военной дружины региона, которую олицетворяет потенциал Азербайджана. Все остальное, что не стыкуется с доказанным постулатом, есть не более, чем пустые фигуры речи. Тофик Аббасов, аналитик