Daha bir tarixi anlaşma – neft yatağı Türkmənistanla birgə istismar ediləcək

Bu, Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı münasibətlərin tamamilə yeni, həm də daha möhkəm dostluq və əməkdaşlığa əsaslanan müstəviyə keçməsi deməkdir

Yanvarın 21-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda  Azərbaycanla Türkmənistan arasında “Dostluq” neft yatağının birgə işlənməsinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Bu, Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı münasibətlərin tamamilə yeni, həm də daha möhkəm dostluq və əməkdaşlığa əsaslanan müstəviyə keçməsi deməkdir.

Qeyd edək ki, “Dostluq” adlandırılan yataq Xəzər dənizində Azərbaycanla Türkmənistanın sərhədində yerləşir. Əvvəllər Azərbaycan onu “Kəpəz”, Türkmənistan isə “Sərdar” adlandırıb. Yataq SSRİ dövründə Azərbaycan neftçiləri tərəfindən 4 kilometr dərinliyindəki layda kəşf olunub və 1989-cu ildə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. SSRİ dövründə bu yataq Azərbaycanla Türkmənistanın dənizdəki sərhədinin tən ortasında yerləşdiyi üçün “Promejutoçnoe”, yəni “Aralıq” adlandırılıb.

SSRİ dağıldıqdan sonra yataqla bağlı iki ölkə arasında ciddi fikir ayrılığı yaranıb, bu, dövlətlərarası münasibətlərin kəskin soyuqlaşmasına səbəb olub. Belə ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Rusiyanın “LUKoyl” və “Rosneft” şirkətləri ilə yatağın işlənməsinə dair müqavilə imzalayıb. Türkmənistan tərəfinin etirazından sonra Rusiya şirkətləri müqaviləni ləğv ediblər. Ardınca Türkmənistan İranla birgə yatağın işlənməsinə cəhd edib, Azərbaycanın etirazı nəticəsində buna nail ola bilməyib.

1997-ci ildə yataqla bağlı mübahisələr başlayandan sonra 1998-ci ildə Xəzər dənizinin orta xətti koordinatları üzrə Azərbaycanla Türkmənistan arasında  danışıqlar aparılması üçün ekspert qrupu yaradılıb. Lakin qrupun fəaliyyəti tərəflər arasında razılaşmanın əldə olunmasına gətirib çıxarmayb. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə müzakirələr, danışıqlar aparılsa da, Türkmənistanın kompromisə meylli olmaması nəticəsində hər hansı ortaq nöqtəyə gəlmək mümkün olmayıb. Belə ki, Azərbaycan dəfələrlə yatağın birgə işlənməsini təklif etsə də, Aşqabad bunu qəbul etməyib. 2012-ci ildə isə Türkmənistan yatağın istismarı barədə Kanadanın “Buried Hill Energy” şirkəti ilə danışıqlara başlayıb.  Azərbaycan bununla bağlı həm Türkmənistana, həm də Kanadaya mövqeyini çatdırdıqdan sonra danışıqlar dayandırılıb.

Ölkələr arasında mübahisəyə Xəzər dənizinin dibinin və səthinin bölgüsü üzrə mövqe ayrılığı gətirib çıxarıb. Hər iki ölkə dənizin orta xətt prinsipi ilə bölünməsinə tərəfdar olsa da, Azərbaycan orta xəttin müəyyənləşdirilməsi zamanı beynəlxalq prinsiplərə uyğun olaraq, hesablamanın quru sahəsindən başlayaraq aparılmasını təklif edir. Bu zaman hesablama dənizin içərisinə doğru uzanan Abşeron yarımadasından başlayaraq aparılmalıdır. Türkmənistan isə hesablamanın dənizin başlanğıc və son nöqtəsi əsasında aparılmasını təklif edir. Hansı ki, bu zaman Türkmənistan sərhədi Abşeron yarımadasının bir neçə kilometrliyindən keçməlidir. Nəticədə, nəinki mübahisəli yataq, digər neft-qaz yataqları, o cümlədən “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları da Türkmənistana məxsus olmalıdır. Elə bu prinsipdən çıxış edən Türkmənistan uzun müddət “Ömər” və “Osman” adlandırdığı bu yataqların işlənməsinə də qarşı çıxıb.

Qeyd edək ki, Türkmənistanın təklifi beynəlxalq konvensiya  və prinsiplərə uyğun deyil. Təsadüfi deyil ki, digər Xəzəryanı ölkələr beynəlxalq prinsiplərə əsaslanmaqla dəniz sərhədlərini uzun illər əvvəl dəqiqləşdiriblər.  Nəticədə 29 noyabr 2001-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi haqqında Saziş”, 23 sentyabr 2002-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin dibinin həmhüdud sahələrinin bölünməsi haqqında Saziş” və 14 may 2003-cü il tarixində “Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin dibinin həmhüdud sahələrinin bölgü xətlərinin kəsişmə nöqtəsi haqqında Saziş”in imzalanmasına nail olunub.

Beləliklə, Xəzər dənizinin şimal hissəsinin dibinin bölünməsi üzrə razılaşma əldə olundu ki, bu da öz növbəsində bütün sahilyanı ölkələr arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi üzrə beştərəfli formatda aparılan prosesə güclü təkan verdi.  Xəzəryanı dövlətlər arasında qarşılıqlı kompromis və mövqelərin yaxınlaşması nəticəsində 12 avqust 2018-ci il tarixində “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiya imzalanıb.

30 İLLİK "KƏPƏZ" MÜNAQİŞƏSİ DƏ HƏLLİNİ TAPDI - » Globall.az ictimai-siyasi onlayn qəzet

Onu da qeyd edık ki, yataqla bağlı müzakirələr bu illər ərzində mütəmadi olaraq davam etdirilib. Son illərdə isə ölkələr arasında münasibətlər sürətlə yaxşılaşıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 28-29 noyabr 2008-ci il, 21-22 noyabr 2018-ci il, 10 oktyabr 2019-cu ildə Aşqabada, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə 19-20 may 2008-ci il, 18 noyabr 2010-cu il, 12 iyun 2015-ci il, 8-9 avqust 2017-ci il, 25 oktyabr 2019-cu il, 11 mart 2020-ci ildə Bakıya səfərləri olub. Dövlət başçıları arasında ardıcıl təmaslar, qarşılıqlı səfərlər iki dost ölkə arasında bütün məsələlərin hər iki tərəf üçün qənaətbəxş səviyyədə həlli üçün etibarlı zəmin yaradıb. Bu yaxınlaşmanın mühüm səbəblərindən biri Azərbaycanın regionda mövqeyinin ildən-ilə güclənməsidir.  Belə ki, “Şimal-Cənub” və “Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətində aktiv iştirak edən Azərbaycan regional tranzit qovşağına çevrilməyə can atır. Ölkəmiz Çindən Avropaya və əksinə yükdaşımaların mühüm bir hissəsinin “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə öz ərazisindən keçməsinə nail olmaq niyyətindədir. Bu məqsədlə həm Türkmənistan, həm də Əfqanıstanla aktiv danışıqlar aparılır. Son 3 ildə bu 3 ölkədən keçəcək marşrutun işlək hala gəlməsi üçün tərəflər arasında çoxsaylı görüşlər keçirilib. 2017-ci ilin noyabr ayında Əfqanıstan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında sözügedən ölkələri birləşdirən Lapis-Lazuli marşrutunun yaradılmasına dair saziş imzalanıb. Saziş tranzit logistikasının və gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsinə yönəldilib. Sazişdə nəzərdə tutulur ki, dəmir yolu xətləri və avtomobil yolları Əfqanıstanın Herat əyalətindəki Torqundi şəhərini Aşqabadla, sonra Xəzər dənizindəki Türkmənbaşı limanı ilə birləşdirəcək. Daha sonra dəhliz Xəzərdən Bakıya qədər və Tiflisdən Poti və Batumidə haçalanmaqla, Ankaraya, oradan isə İstanbula qədər davam edəcək.  Bakı-Tiflis-Qars dəmiryol xəttinin işə salınmasından sonra bu marşrutun cəlbediciliyi daha da artıb. Artıq marşrut üzrə yüklərin daşınmasına başlanıb.

Azərbaycanla Türkmənistan daha da yaxınlaşdılar - Təhlil - Hürriyyət

Yanvarın 21-də tərəflər arasında anlaşmanın əldə olunması Azərbaycanla Türkmənistanın əlaqələrinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələ burasındadır ki, Türkmənistanın dərinsulu dəniz ərazilərində yataqların işlənməsinə imkan verən infrastrukturu, yataqdan çıxarılacaq nefti, qazı sahilə daşıyacaq kəməri yoxdur. Bunları yaratmaq, sahildən çox uzaqda yerləşən yataqdan çıxarılacaq neft-qazı Türkmənistan sahilinə çatdırmaq üçün boru kəmərlərini çəkmək Türkmənistana külli miqdarda vəsaitə başa gələ bilərdi. Azərbaycan isə hər iki istiqamətdə həm böyük təcrübəyə, həm də ən müasir infrastruktura malikdir.  “Dostluq” yatağından hasil olunacaq neft-qazı rahatlıqla AÇG-dən sahilə gələn boru şəbəkəsi ilə nəql etmək mümkündür.

Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına çıxarılması sahəsində Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər imkan verəcək ki, yataqdan hasil olunan neft-qazı dünya bazarlarına çatdırsın. Bu isə Türkmənistanın ciddi bir xərc çəkmədən irihəcmli gəlirlər əldə etməsinə şərait yaradacaq. Eyni zamanda bu anlaşma Türkmənistanın zəngin qaz ehtiyatlarının Azərbaycan üzərindən dünya bazarına çıxarılması istiqamətində uzun illərdir aparılan müzakirələrin uğurla nəticələnməsi üçün münbit zəmin yaradır. Avropa və ABŞ-ın ciddi maraq göstərdiyi, hətta aktiv dəstəklədiyi bu prosesin inkişaf etməsi üçün mühüm amillərdən biri məhz Azərbaycanla Türkmənistan arasında mövcud olan soyuq münasibətlər idi. İndi bu münasibətlərdəki soyuqluq ən yüksək səviyyədə tamamilə əks proseslə əvəz olunub. Milli və dini tellərlə bağlı olan Azərbaycan və Türkmənistan arasında əlaqələrin dərinləşməsi uzun illərdir reallaşması mümkün görünməyən Transxəzər qaz kəməri layihəsinə də yaşıl işıq yandırılması deməkdir.

Bakı Xəbər - İctimai Siyasi Qəzet

Eyni zamanda imzalanan sənəd Xəzər dənizi regionunda enerji və nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsinə və xarici investorların bu layihələrə cəlb edilməsinə, habelə Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit potensialının möhkəmlənməsnə yeni imkanlar yaradır.

2021-ci ildə Türkmənistanın təşəbbüsü ilə keçiriləcək Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının növbəti Zivə toplantısı ərəfəsində bu Memorandumun imzalanması Xəzəryanı dövlətlər arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin bariz nümunəsi sayıla bilər.

SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədovun “Yeni Müsavat”a dediyinə görə, Xəzər dənizinin Azərbaycan və Türkmənistana aid olan sektorlarının sərhədində yerləşən bu yataq azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən hələ Sovet dövründə kəşf olunmuşdu: “İlkin dəyərləndirməyə əsasən, ”Dostluq” yatağını neft-qaz potensialına görə “Qarabağ” yatağı ilə təxminən bir sırada görmək olar. Müstəqillik dövründə yatağın birgə işlənməsi ilə bağlı danışıqlara başlanmış və hazırda bu istiqamətdə mühüm razılıq əldə olunmuşdur. Beləliklə, biz hazırda Azərbaycan-Türkmənistan arasında neft-qaz sənayesində əməkdaşlığın bəlkə də yeni dövrünün astanasındayıq və yatağın yeni adı da bu baxımdan olduqca rəmzidir. Ölkələrimizin etnik və dini yaxınlığı da bu əməkdaşlığın perspektivli olmasına zəmin yaradır. İmzalanan memorandum Dostluq yatağının işlənməsi istiqamətində atılan ilk addımdır. Düşünürəm ki, qarşıdakı aylarda yataqda müasir üsulla kəşfiyyat işlərinin aparılması, yatağın işlənməsi üçün lazımlı əlavə infrastrukturun texniki parametrləri, mühəndislik layihələndirmə işləri, eləcə də kommersiya məsələləri müzakirə olunmalı və öz həllini tapmalıdır. Layihənin başlanğıc nöqtəsində olsaq da, bunu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan neftçiləri Dostluq yatağını kəşf etməklə artıq layihəyə mühüm bir töhfə vermişlər”.

SOCAR rəsmisi bildirir ki, Azərbaycanda digər yataqların işlənməsi üçün dənizdə yaradılmış kommunikasiya xətləri, eləcə də Xəzərin qapalı hövzəsini dünya bazarlarının üzünə açan beynəlxlaq neft və qaz kəmərlərinin mövcudluğu “Dostluq” yatağından hasil olunacaq məhsulun sahilə və dünya bazarlarına çatdırılması üçün münbit şərait yaradır: “Başqa ifadə ilə desək, məhsulu bazara çıxarmaq üçün lazım olan infrastrukturun bir qismi artıq Azərbaycanda mövcuddur, yəni bu istiqamətdə müəyyən sərmayə qoyuluşlarına faktiki qənaət oluna bilər”.

İqtisadiyyat, Vacib

Nəşr edilib: 2021/01/22 11:36

Baxış:30


XƏBƏR LENTİ

2021/03/03 16:25

2021/03/03 16:24

2021/03/03 16:21

2021/01/22 11:36

2021/03/03 16:18

2021/03/03 12:04

2021/03/03 11:55

2021/03/03 11:44

2021/03/03 11:41

2021/03/03 11:31

2021/03/03 11:29

2021/03/02 15:06

2021/03/02 15:03

2021/03/02 14:24

2021/03/02 14:23

2021/03/02 13:26

2021/03/02 13:20

2021/03/02 13:15

2021/03/02 12:52

2021/03/02 12:47

2021/03/02 12:43

2021/03/02 12:37

2021/03/02 12:33

2021/03/02 12:28

2021/03/02 12:27

2021/03/02 12:19

2021/03/02 12:15

2021/03/02 11:56

2021/03/02 11:54

2021/03/02 11:52

2021/03/02 11:48

2021/03/02 11:47

2021/03/02 11:41

2021/03/02 11:34

2021/03/02 11:31

2021/03/02 11:24

2021/03/02 11:20

2021/03/01 15:05

2021/03/01 15:04

2021/03/01 15:03

2021/03/01 14:59

2021/03/01 14:55

2021/03/01 14:52

2021/03/01 14:42

2021/03/01 14:41

2021/03/01 14:07

2021/03/01 14:02

2021/03/01 12:27

2021/03/01 12:15

2021/03/01 12:08

Армения: настоящая паника еще впереди

Четырехчасовая пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева оказалась еще и рекордной по количеству озвученных в ее ходе месседжей. В том числе и в отношении такой деликатной темы, как будущее развитие отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава государства, напомним, не исключил подписания между Азербайджаном и Арменией мирного договора, Отметив, что «сегодня мы обсуждаем вопрос о том, чтобы в регионе воцарились постоянный, устойчивый мир и безопасность», президент Азербайджана продолжил: «Я еще хочу отметить, что в направлении северо-восточного Зангезура, Зангилана и Губадлы, в приграничных территориях нет армянских подразделений и там в настоящее время мир. Там не зафиксирован ни одного инцидента между азербайджанскими пограничниками и мирным армянским населением. Мы не переходим госграницу. Получается, что у Армении нет пограничных войск, потому что их там вообще нет. Если учитывать тот факт, что армяно-иранскую и армяно-турецкую границу охраняют российские погранвойска, мы не предпринимаем никаких действий против мирного населения на армяно-азербайджанской границе». А вот тут нужно пояснение. Азербайджан неоднократно, и словом, и делом, доказал: наша страна выступает за прочный и долгосрочный мир в регионе, основанный на уважении международно признанных границ. И то, что происходит, точнее, чего не происходит со стороны Азербайджана в Зангезуре — это еще одно доказательство и ответственности, и миролюбия официального Баку. Другой вопрос, какие планы на этот счет существуют в Армении. Откуда эта же ситуация в Зангезуре, где нет армянских пограничников, предстает уже в зеркальном варианте. В самом деле, в Зангезуре еще недавно в центре внимания был весьма болезненный процесс демаркации границ. Теперь же самое время приступать к их обустройству. Но ничего похожего со стороны Армении не заметно. Обустраивать границы здесь не спешат. Возможно, конечно, что у Армении на полноценное обустройство границ просто нет денег. Но все же не настолько, чтобы не выставить постов хотя бы для «демонстрации флага». Что это — действительно отсутствие денег? Непонимание важности задачи? Или…Армения не обустраивает новых границ потому, что все еще надеется на их пересмотр? Будем реалистами: в нынешней ситуации вряд ли стоит всерьез говорить о шансах на военный реванш со стороны Армении. Другое дело —проникновение террористических и диверсионных групп. Тем более что нечто подобное Армения уже пыталась проделать в Нагорном Карабахе, точнее, в Ходжавендском районе. Итог известен: десятки убитых и плененных «зинворов», слезливые истерики Ара Айвазяна и позор на весь мир. Но вот означает ли это, что в Армении от подобных методов отказались — вопрос открытый. Особенно на фоне местных традиций политического террора. Более того, сообщения, что в Зангезуре местным жителям собираются раздавать оружие и формировать из них «отряды самообороны», тоже дают пищу для размышлений. Вряд ли такое сельское «ополчение» сможет хоть как-то изменить расклад сил в случае настоящего «горячего сценария». 44-дневная война, будем реалистами, оставила здесь мало сомнений. Но в таком «ополчении» гораздо легче «спрятать» профессиональных террористов и диверсантов. Наконец, пищу для размышлений дает и еще одна новость — в Азербайджане объявлено об усилении мер безопасности на освобожденных землях. Как указывает пресс-служба МВД, на территории Губадлинского района продолжают свою деятельность сотрудники районного отдела полиции и военнослужащие Внутренних войск. На территории района установлены посты, полностью обеспечивается безопасность. О причинах в МВД предпочли не распространяться. Можно, конечно, напомнить, что то же МВД Азербайджана регулярно призывает граждан воздержаться от самовольных поездок на освобожденные от армянской оккупации земли Азербайджана, где еще не завершено разминирование, и предположить, что особое меры безопасности связаны именно с этим. Но в пресс-релизе МВД речь идет не о Физулинском или Ходжавендском, а о Губадлинском районе, который расположен у самой границы с Арменией. А вот это уже меняет дело. И весьма вероятно, что усиление мер безопасности — это как раз реакция на возросший риск диверсионного проникновения из Армении в приграничные районы. И тут уже нельзя исключать и другого: «взорвавшие» армянское общество слухи о появлении в Армении мифического «турецкого спецназа» (которого там, разумеется, не было) вполне могли быть частью «информационной подготовки» к террористической войне с Азербайджаном. Только вот не рассчитали степени перепуга собственной аудитории, так что СНБ Армении пришлось срочно давать задний ход. Но, похоже, главная паника в Армении еще впереди. В Зангезуре, да и не только в Зангезуре, пресс-конференцию Ильхама Алиева «отсмотрели» самым внимательным образом. И уж точно услышали предупреждение главы Азербайджанской Республики: «…Политическим кругам Армении следует понять: любые попытки реваншизма и мести будут строго наказаны Азербайджаном. Если мы увидим какую-либо угрозу, посчитаем ее серьезной угрозой для себя, то немедленно последует ответ. Поэтому предупреждаю, что здесь не должно быть никаких попыток реваншизма и мести». И в результате народ из Зангезура просто побежал. За последний год население этого региона сократилось на 1300 человек, и процесс только набирает обороты. Просто потому, что на фоне нынешнего расклада сил даже невольное соучастие в провокационных играх армянских реваншистов представляется местным жителям слишком уж рискованным делом. А это значит, что границы, которые Армения не желает признавать, могут «сдвинуться» совсем не туда, как это планируют в Ереване. Нурани 

«Иранская игра» 2.0

Азербайджанские, и не только азербайджанские, эксперты продолжают самым пристальным образом анализировать и комментировать пресс-конференцию президента Ильхама Алиева: четыре часа ответов на вопросы, на четырех языках, с отточенными формулировками, жесткими месседжами, четко выверенной позицией… Одним из запоминающихся эпизодов стал и ответ президента на провокационный вопрос иранской журналистки в синем платочке — относительно мифических «террористов», будто бы участвовавших в карабахской войне. К тому же дамочка еще и не смогла внятно ответить на вопрос, из какого источника она почерпнула эти «сведения». Отметив, что вопрос звучит как обвинение, глава государства подчеркнул: «Вы не можете указать источник. Обвинять кого-то легко. Вы можете задать это в виде вопроса, но суть от этого не меняется. Стоять за своими словами сложнее. Вы говорите сообщения, но на какие источники ссылаетесь? Если бы вы в своем вопросе назвали источник, то я мог ответить подробнее. Данных, которые вы отметили в вашем вопросе, не существует. Никакой информации, улик и доказательств, связанных с участием террористических групп во время войны, нет. Это – целенаправленно вымышленная история, и я сожалею, что такой вопрос задает журналист из дружественной страны. Обычно подобные вопросы обвинительного характера бывают от других стран. В операциях за освобождение земель никакие террористы не участвовали. Эту победу одержала Азербайджанская армия». То есть провел очередной «мастер-класс» ответов на провокационные вопросы. Конечно, дамочке из иранского агентства «Мехр», да и тем, кто командировал ее на эту пресс-конференцию именно с таким вопросом, стоило бы накануне по крайней мере просмотреть видеозаписи многочисленных интервью. Тогда бы там уяснили, как президент Азербайджана отвечает на такие дешевые наскоки, не на собственном опыте и избежали публичного ляпа и не менее публичного урока от президента Азербайджана, что такое ответственность и профессионализм в журналистике. Но…только ли о журналистском «ляпе» идет речь? Намеренно оставим в стороне конспирологические гадания, насколько вопрос иранской журналистки связан с сообщением другого иранского агентства — IRNA, согласно которому, иранские спецслужбы «ликвидировали» двух лиц, которые, по их данным, планировали теракт в городе Пиршахар, и изъяли автомат Калашникова, боевую гранату и боеприпасы, идет ли речь о реальном раскрытом заговоре или же это очередная провокация спецслужб, которую затем попытаются «развернуть» против соседних с Ираном стран. Вспомним другое: в ре же дни в громкий скандал угодила иранская дипломатия. Посол Ирана в Ираке Ирад Масджеди в интервью агентству Rudaw заявил, что, оказывается, Турция, проводя на территории Ирака военную операцию, ну до ужаса нарушает иракский суверенитет, и так осмелел, что потребовал от Анкары вывода войск. Поясним: не понравилась иранскому дипломату операция турецкой армии против террористов РКК на севере Ирака под кодовым названием Pençe Kartal-2 («Коготь орла»). Подводя ее итоги, министр обороны Турции Хулуси Акар, напомним, заявлял: «Террористической организации РКК был нанесен тяжелый удар в районе, который террористы считали «неприступным». Все цели террористов в зоне, площадью в 75 км в ширину и 25 км в глубину, были успешно уничтожены. Главари террористической организации осознают, что им уже негде скрыться». Реакция официальной Анкары последовала тут же. Посла Ирана в Анкаре Мохаммада Фаразманда вызвали в МИД Турции и вручили ноту протеста в связи с заявлениями его коллеги в Багдаде. "Мы категорически отвергаем обвинения, высказанные послом Ирана в Ираке. Турция ведет борьбу с террористической группировкой, угрожающей стабильности Ирака. Мы рассчитываем на иранскую поддержку в борьбе с террором", - сообщили в МИД Турции. Еще резче выступил посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз:  "Посол Ирана – последний, кто может читать Турции нотации об уважении иракского суверенитета». Намек, что Тегеран превратил Ирак в своего сателлита, получился слишком прозрачны, чтобы его не могли не заметить. А вот это уже серьезнее. Потому как посол Ирана в Ираке — назовем вещи своими именами — взял под защиту террористов. И тут уже неважно, привыкли ли в Иране считать Ирак своим «задним двором» или «личным огородом» и насколько были обижены, что Турция не стала испрашивать у них разрешения на то, чтобы «раскатать» базы РКК в иракских горах, или же Тегеран перешел к открытой «игре на понижение» влияния Турции в регионе и решил, что здесь все средства хороши. И вот на этом фоне поиски мифических «террористов» в исполнении иранской журналистки уже напоминают классический ответ на вопрос, кто громче всех кричит «Держи вора!»  Особенно на фоне памятного инцидента в вилайете Ван в октябре 2019 года, когда боевики РКК обстреляли турецкий пограничный наряд с иранской территории. А происходит это все как раз на фоне нового взлета напряженности между Ираном и США. Где уже американский удар по иранским целям в Сирии был, как открыто заявили в Вашингтоне, предупреждением, адресованным Тегерану. И когда эксперты опять прогнозируют «закулисный торг» США с соседними с Ираном странами. Причем в арсенал возможных мер — и тем обсуждения в ходе этого торга — могут входить и санкции, и обмен разведданными, и использование воздушного пространства и аэродромов. И да, Ирану уж точно не стоит быть полностью уверенным, что ему в соседних странах простят открытое заигрывание с террористами на фоне информационных провокаций. Нурани 

Армения упустила шанс

Перенапряжение всегда характеризуется нарушениями в выполнении привычных функций. Например, чрезмерные нагрузки на мозг аукаются непониманием тривиальных истин, и мыслительный аппарат человека вдруг начинает неадекватно воспринимать обычные вещи. Судя по последним событиям внутриполитической жизни Армении, истеблишмент переживает глубокий моральный кризис. Предпринимаемые официальными инстанциями усилия привели к тому, что ослаблена реакция на происходящие в регионе процессы. Министерство иностранных дел неистово маневрирует, лезет из кожи вон, чтобы искусственно воссоздать картину стабильности, но снова получается трэш. Вообще, разобранное состояние властных структур, серьезные нарушения в координации работы ведомств, которые несут ответственность за внешнеполитический блок, актуализируют нериторический вопрос – в чем причина общенационального сбоя. Есть вполне лапидарный ответ – причина в безудержном воспроизводстве лжи. Ее было и есть столько, что дело с осушением армянского болота фальши представляется сверхпроблематичным. Впору вспомнить картину недавнего прошлого. В разгар военных действий, когда военная машина Азербайджана один за другим уничтожала мощные оборонительные и наступательные редуты страны-агрессора, армянский массовый пользователь информацией, отмахнувшись от национальных источников, хором переключился на контент азербайджанских медиа. То был момент прозрения для рядовых граждан, которые, окончательно разуверившись в добропорядочности властей, подставляющих средства массовой коммуникации, переключились на волну вещания страны, с которой Армения воевала. Вот классический пример перенапряжения от лжи. Причем, не важно, кто за ней стоит, как готовится лапша по-армянски. Главное в том, что ее производят все и в массовом масштабе, и в конце концов от нее устают даже самые доверчивые и убежденные в собственной правоте. Пресыщения и злоупотребления непременно превращаются в бич, и впоследствии оборачиваются настоящим бедствием. Конечно, в условиях жесткого противостояния участникам процесса приходится делать ложные и искаженные вбросы, предпринимать дезинформационные атаки, дабы запутать противника. Но в случае с Арменией другой случай. Масштаб и обороты фальсификаций имели место всегда, и до, и в ходе военных действий, и они настолько велики, что сбивают с толку самих производителей фейковой продукции. Но МИД Армении ныне под руководством нового начальника упорно видит в белом черное, продолжает наводить фокус на очевидные истины, нарушая закон резкости визуального искусства. Такая вот бракованная у Еревана политическая оптика, усиливающая обман зрения. Армения вчистую проиграла Азербайджану, а это означает, что позорно споткнулась и ее пузыристая пропаганда, не выдержала экзамена система ее политических ценностей. Сегодня впору ставить ребром вопрос – на какие приоритеты придется ориентироваться в будущем? Парадоксально, что в Ереване считают, что не все потеряно, и это дает основания усиливать темпы воспроизводства новых партий инсинуаций. Вот и возвещают, будто «Азербайджан продолжает политику ненависти в отношении армян, что является источником нагорно-карабахского конфликта» Поразительно, что в Ереване до сих пор не угомонились «новаторы», завлекающие в сети обмана сограждан тем, что нахраписто переворачивают очевидные смыслы бессовестным образом. Например, утверждают, дескать, прежде из Баку звучали заявления типа "армянский народ является врагом номер один", а теперь им на смену пришли измененные версии типа "армянский народ - не враг Азербайджана". Пафос вброса в том, что не стоит верить утверждениям Баку. Не трудно убедиться в стремлении МИД Армении и дальше придерживаться иллюзорной политики. Она предстает в реальных очертаниях ввиду действия той же бракованной оптики. Достаточно вопросить – какая ненависть к армянам может быть у азербайджанцев, коль в Армении ныне нет ни одного азербайджанца, а в Азербайджане их живет несколько тысяч?! Разве не азербайджанофобия вынудила армянских радикалов и националистов в конце 80-х годов всколыхнуть положение, доведя дело до полноценной войны? По какой причине тогда бесновались шакалы-тюркофобы вроде балаянов, егитянов, кочарянов и саргсянов, когда со смаком рассказывали о своих подвигах по умерщвлению азербайджанских детей? Есть ли свидетельства зверств азербайджанских военных и политиков над армянскими детьми? Их нет. Азербайджанцы не дошли до животного состояния, чтобы снимать кожу с армянских детей, доводя их до медленной и мучительной смерти. А армянские подонки-изверги делали это, а потом кичились своей дикостью. Даже хищные кошки, прежде чем утолить голод, сперва умерщвляют жертву, а потом ее поедают. Армянским же хищникам доставляли удовольствие истязания беззащитных детей. Если в Ереване воистину озабочены проблемой восстановлением мира, доверия и стабильности, то пусть начинают с себя. Без отказа от воспроизводства фобий, подавления комплексов, что глубоко осели в их плавающем сознании, дело не пойдет. Азербайджан, как и утверждает президент Ильхам Алиев, «передал Еревану всех военнопленных», далее убрал «вопрос статуса Карабаха из повестки», и в этих вопросах пора признать поставленные точки. Конфликт завершен, Нагорный Карабах, как был, так и останется исконной землей Азербайджана. Смогут ли в дальнейшем там проживать азербайджанские армяне, будет зависеть от того, насколько быстро прозреют армянские политики, чтобы более не соваться в чужой огород. Чем раньше армянские политики и дипломаты выведут из оборота словосочетания и обороты наподобие «агрессия против Карабаха», «право на самоопределение армян Карабаха», «геноцид армян» и прочую чепуху, тем скорее найдут разрешение открытые вопросы. Чудовищная армянская ложь более не работает, ее функция выработалась ввиду контрмер азербайджанской стороны. Чтобы избавить себя от тягостного состояния, нужно отказаться от ресурсов и инструментария фальшивого производства. Это станет также началом конца периода перенапряжения. А там, глядишь, все нормальные функции тоже восстановятся. Тофик Аббасов