Soyqırımlar, qətliamlar – merkitlərdən kambocalılara, tutsilərdən uyğurlara qədər…

Dünya tarixi müharibələrlə zəngindir. Təkcə eramızda baş verən savaşlardan, silahlı toqquşmalardan, kütləvi qətliamlardan təfərrüatlı şəkildə bəhs etsək, 2019 il ərzində dayanmadan yazmaq və danışmaq lazım olar. 

Bu müharibələrdə milyardlarla insan ölüb. Böyük hərbi cinayətlər törədilib. Dəhşətli insan faciələri yaşanıb. Haqsızlıq-ədalətsizlik ərşə dirənib. Günahsız insanların qanı su yerinə axıdılıb. Milyonlarla insan doğulub-böyüdüyü torpaqlardan didərgin düşüb.

İnsan oğlunun xisləti budur: bir-birini məhv edir. Yer üzündə cəmi iki canlıda bu xislət var – bir insanlarda, bir də şala adlanan yaşıl çəyirtkələrdə. Yalnız onlar öz növlərindən olanları öldürürlər. Buna hannibalizm deyirlər. İnsanlar öldürdükləri həmnövlərini yeməsələr də, törətdikləri kütləvi qətliamlar daha genişdir.

Ancaq bütün müharibələri, qətliamları soyqırım (genosid) kimi səciyyələndirmək olarmı? Əbəttə, yox.

Əslində qədim dövrlərdə bir millətin münaqişədə olduğu başqa bir etnosun kökünü kəsdiyi, maksimum qırıb qurtardığı, yerdə qalan az bir qismini isə öz içində əritdiyi hallar çox olub. Sadəcə, qədim dövrlərdə salnamə, tarix yazmaq işi zəif olduğundan sonuncu nəfərinə qədər məhv olan etnik qrupların, xalqların barəsəində informasiya azdır. Müəyyən istisnalar var. Məsələn, bilirik ki, Çingiz xanın dönəmində monqollar merkitləri qırıb-çatıblar. Bu gün dünyada merkit xalqı yoxdur. ABŞ-da yaşayan hindu tayfalarının məruz qaldığı soyqırım isə uzaq tarixin səhifəsində deyil, cəmi 200 il əvvəl baş vermis hadisələrdir.

Картинки по запросу hindu apaçi

19-cu və 20-ci əsrlər də dünya xalqlarının bir-birilə amansız müharibələr apardığı dövrlərdir. Təkcə iki dünya müharibəsində yüz milyondan artıq adam ölüb. Hazırda BMT-nin üzvü olan 200-dən artıq dövlətinin 150-dən çoxunun tarixində kütləvi qətliamlar baş verib.

Bu qətliamların bəziləri sinfi xarakter daşısa da, sosial zümrələr bir-birini qırıb çatsa da, tam əksəriyyəti milli zəmində, bir qədəri də dini mənsubiyyət fərqliliyi səbəbindən olub.

Bir etnik qrupun, xalqın hansısa dövlətin tərkibində separatçı hərəkata başlaması, qiyama qalxması həmişə qətliamlarla müşayiət olunub. Etnik çoxluğun idarə etdiyi dövlətin cəza aparatı daima qiyamçı etnik azlıqları amansızcasına cəzalandırıb. Amma bu cəza tədbirləri zamanı əsas məqsəd qiyama qalxanların soyunu kəsmək olmayıb, başlıca məqsəd onların dikbaşlarını sıradan çıxarmaq, yerdə qalanların ram etmək, itaət altına almaq olub.

Картинки по запросу dersim katliamı

Məsələn, ötən əsrin 30-cu illərində Türkiyənin Tunceli vilayətində dini-milli-sosial zəmində dövlətə qarşı qiyam qaldırmış üsyançıların darmadağın edilməsini son illərdə “genosid aktı” kimi qeyd edənlər, tanıtdırmaq istəyənlər var. Gerçəkdən də o vaxt orada kütləvi qətliamlar baş verib, Ancaq fakt odur ki, üsyana qalxmış insanlara eyni etnik qrupa mənsub olan qonşu mahallarda yaşayanlara toxunan olmayıb. Bu, o deməkdir ki, üsyançıların cəzalandırılmasında milli mənsubiyyət rol oynamayıb və cəzalandırma aktı lokal səciyyə daşıyıb.

Картинки по запросу сребреница

Srebrenitsa və Xocalı qətliamlarına da bu prizmadan baxmaq mümkündür, amma bir ciddi fərq var. Məsələ ondadır ki, serblər Srebrenitsada, ermənilər isə Xocalıda öldürmək, yaralamaq, əsir götürmək imkanında olduqları hər kəsə qarşı soyqırım siyasəti yeridiblər. Onlar başqa şəhərlərdə yaşayan “düşmən”lərini ona görə qırmayıblar ki, əllərində imkan olmayıb. Əgər Xocalıyla eyni gündə ermənilər Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə daxil olsalar, fərqli davranmayacaqdılar. Dinc əhalinin böyük əksəriyyətini qıracaqdılar, az bir qismini isə “saxta humanizm aktı” nümayiş” etdirmək üçün saxlayacaqdılar.
Müasir dünyada “genosid” deyərkən təkcə hansısa etnik qrupun kökünü kəsmək üçün onları kütləvi şəkildə güllələyib adsız məzarlarda, xəndəklərdə basdırmaq nəzərdə tutulmur. Həmin milləti daimi yaşadığı torpaqlardan kütləvi şəkildə deportasiya etmək də soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir. Çünki sürgün və deportasiya halında həmin arealda “düşmən etnik qrup”un kökü kəsilmiş olur.

Картинки по запросу xocalı soyqırımı

Bu baxımdan SSRİ dönəmində çeçenlər, Krım tatarları, Mesxeti türkləri, Ermənistan azərbaycanlıları da soyqırıma məruz qalıblar. Onları daimi yaşayış məskənlərindən deportasiya ediblər və üstündən 70 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq bu etnik qruplara münasibətdə ədalət yerini almayıb.

Картинки по запросу голодомор в украине

Ötən əsrin 30-cu illərində Ukraynada baş verən Qolodomor (aclıqdan ölüm) cinayəti də müəyyən mənada soyqırım siyasətinə aid aktdır. Qolodomorda 7-10 milyon arası adam acından ölüb. Bu insanların taxılını zorla əllərindən alıb Moskva, Leninqrad kimi iri şəhərlərin əhalisini yedirdiblər və kənd əhalisini aclıqdan ölümə məhkum ediblər. Hazırda ukraynalı siyasətçilər və yaradıcı ziyalılar bunu Kremlin Ukrayna xalqına, xüsusən də sovet-bolşevik hökumətinə rəğbət bəsləməyən qərbi ukraynalılara qarşı yeritdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsi hesab edirlər.

Картинки по запросу pol pot

Dünya tarixində öz millətinə qarşı soyqırım siyasəti yeridənlər də olub. Bu, hadisə 1976-79-cu illlər arasında Kambocaya rəhbərlik etmiş Pol Pot və İyenq Sarinin dövründə olub. Kamboca kommunistlərinin bu iki lideri əhalini şəhərdən kəndə zorla köçürməklə qalmayıblar (köçürülənlərin 59 faizi qırılıb), onların sayını kütləvi repressiyalarla, aclıqdan öldürməklə azaltmağa çalışıblar. Nəticədə 1-3 milyon arası insan məhv edilib. (Daha dəqiq rəqəm 2,5 milyon hesab olunur). Pol Pot rejiminin amansızlığı, qəddarlığı o duruma çatıb ki, axırda, 1979-cu ildə onu da, İyenq Sarini də deviriblər.

Bir sözlə, əksər ölkələrin tarixi kütləvi qətliamlarla doludur. Onların hamısı antibəşəri cinayətdir, amma heç də hamısı və ya yarısı soyqırım siyasəti deyil. Günümüzdə də müharibə edən tərəflərdə bir-birini son nəfərinədək məhv etmək ehtirası, bunu həyata keçirəcək qədər şiddətli nifrət olur. Bu, müharibə psixozudur. Ötən əsrin 90-cı illərində bir-birilə vuruşan tərəflər – tutsilər və hutular da bir-birinin axırına çıxmaq cəhdi edərək savaşırdılar, nəticədə hər iki tərəfdən 800 min adam öldü. Əgər tərəflərdən biri digərindən hərbi baxımdan daha üstün olsaydı, şübhəsiz ki, qalib tərəf məğlubun sonuna çıxacaqdı. Ancaq tutsilərin bəxti onda gətirdi ki, həm özləri hutulara müqavimət göstərdilər, həm də beynəlxalq birlik hutu hökumətini durdura, devirə bildi.

Yeri gəlmişkən, Ruandadakı soyqırıma görə ən böyük məsuliyyət daşıyan tərəf Fransa dövlətidir. Məhz bu dövlət hutuları dəstəkləyir, tutsilərə qarşı yeridilən soyqırım siyasətinə yardım edirdi. Hazırda Fransanın başqa ölkələri soyqırımda ittiham etməsi, müvafiq qanunlar qəbul etməsi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil, yer üzündə başqa millətlərə qarşı soyqırım siyasəti yeridən üç ölkə varsa, biri və birincisi Fransa olub.

Картинки по запросу Çin uyğurlar

Dünyanın düzəni belədir. Soyqırımı mühakimə edən, onu hərbi cinayət sayıb yasaqlayan beynəlxalq konvensiyalar olsa da, hansısa üçüncü dünya ökəsində zərurət yaranıqda, zəif, ancaq itaət etməyən etnik qrupa qarşı bu siyasəti yeritməkdən çəkinmirlər. Bu aktı həyata keçirənlərin bir xeylisi öz güclərinə, havadarlarına arxayın olaraq, əmindirlər ki, cəzasız qalacaqlar. Və elə də olur. Uzun illərdir uyğuları qırıb çatan Çin hökuməti törətdiyi antibəşəri cinayətlərə görə nəinki mühakimə olunmur, heç Çinə qarşı BMT qətnaməsi qəbul edən də yoxdur. Ermənistanın keçmiş hakimiyyətləri də Xocalıda həyata keçirilən soyqırım aktına görə hələ mühakimə olunmayıb. Ancaq ermənilərin “soyqırım”a məruz qalmaları barədə vay=şivənləri dünyanı başına götürüb.

Uzun sözün kəsəsi, yer üzündə yaşayş uğrunda mübarizə gedir, güclülət yaşayır, zəiflər qırılır. Heç vaxt bəşər oğlunun insafına, ədalətinə güvənmək, özünü onun mərhəmətindən asılı vəziyyətə qoymaq olmaz. Bu gün milli dövlətlərin mövcudluğunun başlıca səbəbi budur.

Musavat.com

Maraqlı

Nəşr edilib: 2019/12/16 9:00

Baxış:85


XƏBƏR LENTİ

2020/06/05 15:54

2020/06/05 15:38

2020/06/05 15:08

2019/12/16 9:00

2020/06/05 13:58

2020/06/05 13:30

2020/06/05 12:35

2020/06/05 12:29

2020/06/05 12:28

2020/06/05 12:00

2020/06/05 11:38

2020/06/05 11:26

2020/06/05 10:58

2020/06/05 10:44

2020/06/05 10:27

2020/06/05 10:12

2020/06/05 10:05

2020/06/05 10:02

2020/06/05 9:58

2020/06/04 16:38

2020/06/04 16:14

2020/06/04 15:36

2020/06/04 15:33

2020/06/04 15:29

2020/06/04 15:17

2020/06/04 15:07

2020/06/04 14:43

2020/06/04 14:29

2020/06/04 14:23

2020/06/04 14:21

2020/06/04 14:00

2020/06/04 13:12

2020/06/04 13:04

2020/06/04 12:47

2020/06/04 12:42

2020/06/04 12:39

2020/06/04 12:19

2020/06/04 12:18

2020/06/04 12:03

2020/06/04 10:58

2020/06/04 10:54

2020/06/04 10:44

2020/06/04 10:35

2020/06/04 10:32

2020/06/04 10:30

2020/06/04 10:27

2020/06/04 10:23

2020/06/03 21:05

2020/06/03 21:03

2020/06/03 21:02

Американский бунт, бессмысленный и беспощадный

В 1972 году в СССР увидела свет книга Б. Стрельникова и И. Шатуновского «Америка справа и слева», написанная «по следам» знаменитой «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова. Где, в числе прочего, был и такой отрывок: «Мы были в Нью-Йорке, когда стало известно о расстреле оккупантами вьетнамских крестьян в деревне Сонгми. В вагоне нью-йоркской подземки мы видели американца, наверное, только что купившего газету. Он развернул ее и оторопел. Растерянно он переводил взгляд от портретов экипажа «Аполлона-12» к портрету лейтенанта Колли (Келли — Minval.az). Триумф и несмываемый позор. И то и другое — Америка». Вот и на сей раз на страницах СМИ репортажи о старте космического «Дракона» Илона Маска соседствуют с «горячей картинкой» из американских же городов — с полицейскими автомобилями, «наезжающими» на толпу, с пылающими зданиями полицейских участков и кадрами откровенного грабежа магазинов. Можно, конечно, восстановить хронологию событий. 25 мая житель Миннеаполиса, темнокожий Джордж Флойд расплатился в магазине, как показалось продавцу, поддельной купюрой — а это в США более чем серьезное преступление. Продавец вызвал полицию, к тому же ему показалось, что Флойд был нетрезв. В сети уже есть видеокадры, из которых следует, что Флойд сопротивлялся «копам», когда его пытались усадить в полицейский автомобиль, а в таком случае американские правоохранители действуют «по жесткому сценарию». Затем в сеть попали уже другие кадры, где полицейский Дерек Шовин давит Флойду коленом на шею, не обращая внимания на слова задержанного, что он задыхается. Через несколько часов Флойд умер в больнице, Шовин был отстранен от службы и арестован по обвинению в убийстве по неосторожности, но это уже не помогло. Сначала беспорядки охватили Миннеаполис. Сегодня, как подсчитала The New York Times, беспорядки охватили 140 городов. В 15 штатах и столичном округе Колумбия на улицы вышла Национальная гвардия. Более того, в 40 городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Атланте, Чикаго, Детройте, Филадельфии и Далласе, введен комендантский час. Под огонь уже попадали журналисты, в частности, съемочная группа «Немецкой волны», и ОБСЕ высказала по этому поводу свою обеспокоенность, что уже само по себе невиданное дело. Президент США Дональд Трамп уже провел несколько часов в бункере, когда демонстрации бушевали прямо у стен Белого дома. А затем пообещал бросить тяжело вооруженные армейские спецподразделения для усмирения беспорядков и пригрозил губернаторам штатов и городов, что если они не могут проявить должную решимость и взять под контроль ситуацию на улицах, то он сделает это сам…Сценарий, оставляющий стойкое ощущение «дежавю»: точно так же развивались события в тех же США в августе 2014 года, когда патрульный полицейский Даррел Уилсон застрелил темнокожего Майка Брауна — с беспорядками, обвинениями полиции в «белом расизме» и т.д. И самое главное, потом, после долгих расследований, несмотря на все давление общественности, жюри присяжных пришло к выводу, что полицейский действовал правильно, а Майкл Браун вел себя агрессивно — в общем, «по уставу — правильно стрелял». Были беспорядки 2011 года в Лондоне, вспыхнувшие после того, как полиция застрелила местного наркодилера. Были волнения в «нефранцузских» пригородах крупнейших мегаполисов Франции… Список можно продолжать до бесконечности, и везде сценарий похож до наваждения: сначала — инцидент, после которого есть основания обвинить полицию в произволе и расизме, затем — шумные митинги под требованиями правосудия, с напоминаниями, что жизни «черных» и «белых» должны иметь одинаковую ценность…Но затем все «сваливается» в уличные беспорядки, поджоги и, главное, погромы и грабежи магазинов. А главным лозунгом становятся уже не красивые либеральные идеи, а что-нибудь попроще — вроде грабежа «жирных котов», то бишь богачей. И где «под раздачу» попадают не миллионеры, а владельцы мелких магазинчиков и лавочек, просто попавших под руку, автомобилей, припаркованных на пути протестующих, и т.д. Что уже мало напоминает мирный протест. И полиция, кстати говоря, тоже далеко не всегда ведет себя с протестующими «на вы», и это еще мягко сказано: социальные сети и СМИ переполнены видеокадрами, где полицейские автомобили наезжают прямо на толпу демонстрантов, где протестующие в прямом смысле остаются под копытами лошадей конной полиции и т.д. Здесь, конечно, огромное поле для комментариев и анализа. Можно вспомнить, вернее, припомнить, что 2020 год — выборный, что Трампа и его сторонников-республиканцев по традиции обвиняют в расизме, начать подробно анализировать, к республиканцам или демократам принадлежат губернаторы и мэры городов, охваченных сегодня беспорядками. Можно даже выстроить конспирологическую теорию, вспомнить, как Синклер Льюис в своем романе «У нас это невозможно» описал становление в США фашистской диктатуры, а затем пугать слабонервных читателей: вот сейчас злыдень Трамп введет войска в те мегаполисы, где его не любят, и тогда американской демократии придет конец. Но, возможно, куда важнее другое. В двадцатые годы многие были убеждены: необходимо дать максимальную свободу частному предпринимательству, частной инициативе, бизнесу и торговле — и все проблемы будут решены сами собой, рынок способен отрегулировать все и вся. Но очень скоро «Великая депрессия» показала: рыночной стихии еще недостаточно. И нужно государственное регулирование. И точно так же еще недавно нас всех старательно убеждали: главное — это создать демократию, «прозрачность», гражданское общество — и все мыслимые и немыслимые проблемы будут решены. Но теперь мир переживает очередное разочарование. Как сквозь зубы признают даже самые горячие поклонники «лучших домов Парижа», эпидемия COVID-19, кроме всего прочего, еще и доказала, что далеко не во всех европейских странах система здравоохранения и механизм принятия решений в этой самой системе действовали и действуют на должном уровне. А каждая такая волна беспорядков — она тоже, как бы это повежливее и помягче, заставляет усомниться в универсальности постулата «вот надо сделать настоящую демократию и защитить права человека — и все проблемы разом исчезнут». А теперь нынешние беспорядки, охватившие города в США, показывают: в такой стране, как США, с глубочайшими — без малейшей иронии! — демократическими традициями, в государстве, которое не без оснований считается родоначальником современных демократических традиций, существует такое неприятное явление, как полицейский произвол. И это не только не оправдавшиеся обвинения в случае с Майком Брауном и пока еще продолжающееся расследование обстоятельств гибели Джорджа Флойда — это прежде всего тот самый «жесткий разгон» протестующих. Более того, если обратить внимание, с какой скоростью «вспыхивает» страна после каждого такого инцидента — это уже само по себе дает информацию к размышлению и об уровне расизма в США. Где, напомним еще раз, веру о «расовой» подоплеке в первые часы никто даже не пытается опровергнуть или хотя бы поставить под сомнение. И самое главное, в богатых и благополучных США такой протест, поддержанный «болтающим классом», слишком уж быстро «съезжает» на откровенное мародерство и грабеж магазинов. Нет, конечно, это вряд ли повод вопить о «конце либеральной идеи», да и фраза «зато у вас линчуют черных» не зря стала мемом еще в годы существования реального и законодательно закрепленного расизма в США. Но уже нет сомнений в том, что американская модель демократии еще не гарантирует решения всех проблем разом, и это как минимум заставляет усомниться в «универсальности» многих политических рекомендаций made in USA, особенно тиражируемых разнообразными НПО. А еще интересно, как быстро кадры жесткого разгона протестующих в США будут «подаваться» в соцсетях как якобы снятые на улицах Баку. Тем более что с разгоном митингов в Брюсселе такой прецедент уже был. Нурани, политический обозреватель

Армения предъявила территориальные претензии Азербайджану, Турции, Грузии и Ирану

Легальной купли-продажи квартир в СССР, как известно, не существовало. А вот квартирное мошенничество было на уровне «мама не горюй». Особенно при «многоступенчатых» обменах жилой площади. Бывали и более простые случаи: квартиры, предоставленные по закону одним, «нахрапом» занимали другие. Только вот умные и знающие люди предупреждали: это только кажется, что таким способом можно без труда заиметь вожделенную квартиру. На самом деле из такой вот незаконно захваченной квартиры в любую минуту можно вылететь. В лучшем случае — на улицу. В худшем — в тюрьму. А уж если продолжать такого рода мошенничество — тогда вероятность, что «размотают всю цепочку» и припомнят грехи, «плюсуется» многократно. Со всеми вытекающими. Сегодня уже квартиры стали объектом вполне законной купли-продажи, мошеннические схемы изменились, но правило «сколь веревочке не виться» продолжает действовать. А теперь эта последовательность событий разворачивается в отношении даже не шайки «квартирных мошенников», а целой страны, пусть и «форпоста» — Армении. Где самым внимательным образом ознакомились с недавним «программным» выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии жилого комплекса «Гобу Парк — 3» для вынужденных переселенцев, где глава государства, кроме всего прочего, еще и напомнил, что нынешняя столица Армении — это древний азербайджанский город Иреван, который ей уступили на переговорах в 1918 году. Вряд ли в Армении об этом не знали или забыли. Недавно в Интернете и социальных сетях широко разошелся «видеопост» Ильи Варламова, где сотрудница иреванской мэрии признает, что в этом городе в начале ХХ века армяне не жили. Важно другое: Азербайджан напоминает об этом неудобном «историческом бэкграунде» в то время, когда Армения предъявляет претензии на земли практически всех своих соседей по периметру. Так, на днях СМИ Армении подробно осветили инцидент во время протестов, охвативших американские города: под шумок в Денвере, штат Колорадо, неизвестные вандалы прошлись аэрозольным баллончиком с краской по установленному в городе хачкару в честь «жертв геноцида армян», добавив еще пару «комплиментов» полицейским. В Иреване тут же заголосили: оказывается, «памятник является копией 3000-летнего хачкара из легендарного кладбища Джульфа, расположенного в Нахичеванской автономии Азербайджана и разрушенного в 2005 году». Вышло, правда, на уровне «армянского радио»: каким-то непонятным образом «христианский камень-крест» имеет 3000-летнюю историю, тогда как христианство существует никак не больше 2 тысяч лет, и можно ли в таком случае верить всем остальным «байкам из склепа» по поводу мифического «разрушения армянского кладбища». Но притязания на Нахчыван обозначены четко. Более того, издания, имеющие неофициальный статус пашиняновских «рупоров», публикуют карту, где Нахчыван «включен» в территорию Армении, рядом изображен весьма обширный «Арцах», превосходящий по площади ныне оккупированные Арменией земли, нарисован «Аварстан», «Цахур-Лезгистан», «Талыш-Муганская республика», а на Абшероне красуется некая «Бакинская конфедерация». Можно, конечно, отмахнуться, но «на языке», то бишь на сайте, этого медиа-органа появляется именно то, что «на уме» у Пашиняна и его ближнего круга. Так что эта карта позволяет судить о масштабе притязаний Армении на земли Азербайджана: то, что Иреван патронирует и боевиков «Садвала», и персон вроде Аликрама Гумбатова, уже ни для кого не секрет. И не только Азербайджана, кстати говоря. Турецкая Восточная Анатолия, которую здесь мечтают превратить в «Западную Армению» — это уже классика жанра. Грузинская Джавахетия — тоже. До последнего времени единственной страной, к которой у Армении не было гласных территориальных претензий, оставался Иран. Во-первых, границу с ним эта страна обрела только после того, как ей был подарен Зангезур, а во-вторых, и «в-главных», у Армении с Ираном нежная дружба и тесное сотрудничество, в том числе в деликатных сферах. Но на той же карте «язык» мифической «Талыш-Муганской республики» уже захватывает и иранскую территорию. Да, пока здесь Иреван прячется за Гумбатова и его предшественников, но не исключено, что это начало и «пробный шар». Тем более что небезызвестный Дмитрий Киселев, комментируя в очередной раз слухи о возможных ударах США по Ирану, заявлял в эфире своих «Вестей недели»: «В Иране и уникальные армянские святыни. Например, в долине реки Аракс — монастырь Святого Степаноса, IX век. Или монастырь Святого Фаддея, VII век». И вряд ли стоит напоминать, как при помощи таких «армянских святынь» в кавычках и без Армения продвигает свои территориальные притязания к соседям. Понятно, что в Иреване рассчитывали и рассчитывают на поддержку Москвы, только вот, во-первых, сегодня у Кремля предостаточно забот и проблем, так что в решающий момент ему может оказаться просто не до проблем своего «недофорпоста». А во-вторых, на фоне таких территориальных аппетитов Иревана практически все страны — соседи Армении имеют основания видеть в ней прямую и явную угрозу для себя. А это не только меняет для Азербайджана масштабы той операции, но и заметно смещает «дипломатические акценты». И вот тут уже весьма зыбкие, и это еще мягко сказано, права Армении на земли Иреванского ханства, захваченный у Азербайджана Зангезур и у Грузии — Лори могут получить совсем другое прочтение. Потому что силовая перекройка границ — процесс обоюдоострый. Нурани, политический обозреватель

Ильхам Алиев закрыл вопрос Нахчывана

В Армении слова президента Ильхама Алиева о том, что во времена Гейдара Алиева армяне в Карабахе «не смели даже поднять голову», произвели эффект землетрясения. Оно и понятно почему. Сильная власть в Баку всегда начисто отвергала всякие проявления самодеятельности и вседозволенности. Стоило  Гейдару Алиеву уехать в Москву на повышение, как враждебные силы нашли бреши в системе защиты республики от враждебных проявлений. В самом деле, Гейдар Алиев перманентно был сильным началом во власти, отвергая все попытки случайных стараний расшатать ситуацию. Его временное отсутствие в Азербайджане и привело к тому, что нечисть проявила свою разрушительную сущность. Впрочем, это уже история. Воспоминания о Гейдаре Алиеве в Азербайджане всегда и непременно вызывают ощущения гордости и уверенности, силы и веры в себя, и иного не дано. Сегодня армяне говорят о судьбе Нахчывана, как о цели, которая вполне достижима. Но предающиеся сладострастным настроениям ненасытные соседи забывают, что Гейдар Алиев впервые поднял флаг свободного Азербайджана в Нахчыване в бытность еще СССР, продемонстрировав всем, что волю к свободе, веру в свои возможности невозможно победить. Флаг свободы был поднят в горниле предательств и интриг, и признанный лидер смог сделать то, чего до него никто в СССР не смог себе позволить, и это доказанный факт. Армяне сегодня задаются вопросом – зачем Ильхам Алиев вспомнил о флаге, поднятом великим отцом в Нахчыване. Случайно ли это? Конечно же, нет. Нахчыван – это древняя обитель Азербайджана, где нет отметин низости и фальши. История древней азербайджанской земли – это хроника побед и мужества, чести и достоинства, где нет места кривотолкам и сомнениям. Нахчыван никогда не был другим, кроме как азербайджанским, и так будет в будущем, потому Ильхам Алиев выносит тему за скобки актуальности. То, что не вызывает сомнений, не обсуждается. И причем здесь проблема региональной безопасности, которую пытаются внести в повестку армянские модераторы алогизмов?! Политические бонзы Армении сегодня пытаются засорить актуальную повестку вопросом прав на Нахчыван, не понимая, что навлекают на себя неподъемные проблемы. Тут впору вспомнить о размытом сознании армян, которые навлекают на себя новые трудности в условиях острого дефицита, неустроенности и безденежья. Неужели им непонятно, что не имеет смысла решать уже решенные проблемы?! Неужели не хватает ума и мудрости, чтобы не отвлекаться на вымышленные проблемы?! Региональный военно-политический статус-кво ожидает остаточного исправления, и связано это не с Нахчываном, а с Карабахом, который находится во временном подчинении оккупационного сепаратистского режима, подпитываемого из Иревана. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня докладывает Верховному главнокомандующему об оперативной ситуации на передовой без прикрас. Апрель 2016 года – это не только точка отсчета, а смысл всей военно-политической ситуации, которая не нуждается в оправдании. Удар по Армении в Карабахе, оказавшись ощутимым и поучительным, похоже, ничему не научил противника. Раз Армения не поняла сути происшедшего, значит, нужен еще один внушительный месседж. В чем была суть апрельской кампании 2016 года? В том, что времена изменились, и никогда более алчный враг не сможет третировать Азербайджан, который взял на себя миссию лидера региона. Доподлинно известно, что если бы не вмешательство сторонних сил, восклицательный знак в карабахской теме, о которой решительно высказался президент Ильхам Алиев, давно бы имел де-факто олицетворение. Но его никто не отменял, и он обречен найти вещественное обозначение на фактуре проблемы. В условиях, когда сильная сторона ставит задачу, они никогда от нее не отказывается, и добивается ее выполнения. Идея мира и согласия с армянским сегментом региона имеет право на существование, но только после того, как восстановится справедливость и порядок в регионе, когда территориальная целостность Азербайджана, подпадающая под требования международного права, будет разрешена. Иного стечения обстоятельств не будет. Вооруженные силы Армении никогда более не смогут застолбить за собой роль определяющего фактора, и сомнений в этом быть не может. Если кто-то в Иреване вознамерится доказать обратное, сильно об этом пожалеет. Сила, разрушительный потенциал и маневренность на сегодня – это есть показатели самой сильной военной дружины региона, которую олицетворяет потенциал Азербайджана. Все остальное, что не стыкуется с доказанным постулатом, есть не более, чем пустые фигуры речи. Тофик Аббасов, аналитик