Yüz illərin açılmayan kələfi… – Cümhuriyyət səfirinin FACİƏSİ

Vəzirovlar Şuşada məşhur nəsil olub. Ulu babaları Mirzə Əliməmmədağa İbrahim xan Cavanşirə vəzirlik eləyib, elə nəsil də soyadını burdan götürüb. Şuşalılar bu nəsli həm də ağır seyid kimi tanıyıblar. Ən əsası isə əzəldən elmə, təhsilə hörmətləriylə ad qazanıblar.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin atası Məşədi Mirbaba Mirabdulla oğlu Şuşanın ziyalı, savadlı bəylərindən olub, İranı, Turanı gəzib-dolaşıb. Oğlanlarını Şuşadakı rus məktəbində oxutdurub. Deyirlər, böyük oğlu Əbdülhəsən xüsusi biliyə sahibmiş. Hamı inanırmış  ki, ondan nəsə çıxacaq. Heyf ki, ömrü vədə vermir,  21 yaşında dünyadan köçür. Rəhmətliyin yaxşı kitabxanası varmış. Sahibinin ölümündən sonra  kitabxananın açarını ancaq mərhumun qardaşına – Yusifə  etibar eləyirlər. O da saatlarla kitabxanada oturub oxuyarmış…

Diplomat

Balaca Yusif  ilk təhsilini Şuşada “Kar Xəlifə” ləqəbiylə tanınmış molla Mehdinin məktəbində alır.  Sonra atası onu mollaxanadan çıxarır, oğlunun təhsiliylə bir müddət özü məşğul olur. Fars, türk dillərini öyrədir. 1896-cı ildəsə Yusif  imtahan verib Şuşa realnı məktəbinə qəbul olunur.

1906-cı ildə Yusifin atası Məşədi Mirbaba dünyasını dəyişir.  Ailənin bütün yükü 19 yaşlı Yusifin çiyinlərinə düşür. Amma onun yatalaq xəstəliyinə yoluxub yorğan-döşəyə düşməsi  Vəzirovları çox ağır duruma salır. Başsız, köməksiz, pulsuz qalan ailəyə yalnız  qonşuları – Həsənxan, Nifti, Fərəc adlı qardaşlar  kömək eləyir. Onlar   illər öncə Güney Azərbaycanın Çəmənzəmin kəndindən qaçıb Şuşaya gəlmişdilər. O vaxt Məşədi Mirbaba  onlara əl tutub öz həyətində sığınacaq vermişdi. İllər sonra rəhmətlik kişinin yaxşılığı onun ailəsinə qayıtmışdı.  Deyilənə görə, Yusif  “Çəmənzəminli” təxəllüsünü də elə bu qardaşların şərəfinə götürüb.

…Şuşada ermənilərin yerli camaata verdiyi zülmlər, qırğınlar  Vəzirovları doğma yurddan didərgin salır. Ailə Şuşadan Aşqabada köçür.

Fikrət Vəzirov (oğlu):

– Atamsa o vaxt Bakı Realnı Məktəbində təhsil alırmış.  Məktəb indiki Iqtisadiyyat Institutunun binasında yerləşib. Təhsilini bitirəndən sonra atam da bir müddət Aşqabadda yaşayıb. O dövrlər atamın əsərləri Aşqabadda məşhurmuş. Bəzi hekayələri orta məktəb dərsliklərinə salınırmış.

Gənc Yusif  Bakıda təhsilini  bitirəndən sonra Kiyevdəki İmperator Univerisitetinin hüquq fakültəsində oxuyur.   Kiyevdə yaşadığı dövrdə siyasi mübarizəyə qatılır. “Müsavat”ın  Kiyev şöbəsinə başçılıq edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı səfiri vəzifəsində çalışır.

1919-cu ildəsə Azərbaycanın İstanbulda  səfiri təyin edilir. Sovet hökuməti qurulandan sonra Türkiyədən Fransaya üz tutur.


Paris günləri…

Fransa onu yaxşı qarşılamır, gözəl həyata qonaq eləmir.  Çörəkpulunu min əziyyət bahasına qazanır. Gah zavodda işləməli olur, gah da yazdığı məqalələrin qonorarına möhtac qalır.

Fikrət Vəzirov:

– 
Atam Fransada olanda kiçik qardaşı Mirabdulla da onunla yaşayırmış.  Əmim həm diplomatiya fakültəsində oxuyurmuş, həm də işləyirmiş. Hələ dolanışıqları o qədər də pis deyilmiş. Əmim xəstələnəndən sonra acı günlər başlayır. Atam 1921-ci ildə gündəliyində yazır ki, qardaşının müalicəsi üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə,  Əlimərdan bəy Topçubaşova məktub yollayıb. Xahiş eləyib ki, ona  pul sarıdan kömək göstərsinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cəmi 3 dollar  göndərib, Topçubaşovdansa heç bir xəbər-ətər çıxmayıb. Bütün bunlar atamın əsərlərinin üçüncü cildində var.

Başqalarına yazı yazıb faiz  alırdı

Yusif Vəzir Çəmənzəminli dolanmağın başqa yolunu da tapmışdı. Əsərlərinin birinci cildində (“Bir qaçqının dəftərindən”) yazır ki, “Parisdə küçəylə gedirdim, təsədüfən 17 il bundan qabaq bir yerdə oxuduğum Bakı ermənisiylə rastlaşdım. Heç birimizin pulu yoxuydu.  Amma istəyirdik ki, bir yerdə oturub qarındolusu yemək yeyək. Birdən ağlıma yaxşı fikir gəldi. Dedim, burda bir rus mühərriri yaşayır, qaçqınlardandı. Gəl, gedək, ondan pul alaq.  Bir qəzetdə şərq məktubları yazır. Məlumatın çoxunu da məndən alıb öz adına çap elətdirir. Əvəzində qazandığının 25 faizini mənə verir”.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli çox sonralar – Bakıya qayıdanda da  bu yolla ailəsini dolandırmalı olur.  Oğlu Orxan Vəzirov “Atam Yusif Vəzir Çəmənzəmənli haqqında…” adlı kitabında belə bir xatirə yazıb:

“Atam ailəsini dolandırmaqçün  ədəbiyyat həvəskarlarına evdə dərs deyirdi. Belə həvəskarlardan biri də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestrində  (orkestrdə nəfəsli alətdə çalırdı)  çalışan Ağasəf Ağayev idi. Maddi çətinlik çəkdiyimiz üçün atam Ağasəfə müxtəlif hekayələr də yazıb verirdi. O isə həmin hekayələri öz adı ilə qəzet və jurnallarda çap etdirir, qonorarın müəyyən hissəsini  atama verirdi. Atamın Ağasəfə yazdığı hekayələrdən biri də “Al toxmağım, vur toxmağım” idi. Ağasəf bu hekayəni 1937-ci ildə öz adından “Pioner” jurnalında çap etdirmişdi”.

Çəkdiyi rəsmsə Şmerlinqin adıyla çap olunub

Çəmənzəminli yazıçılıq həvəsinə “Molla Nəsrəddin” jurnalının birinci sayını görəndən sonra düşüb. Bunu özü elə o vaxtlar etiraf eləyib.
“Bir gün məni ilk və son dəfə yoluxmağa gələn əmim Haşımbəy Vəzirov  yenicə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ilk nömrəsini  gətirmişdi.  “Molla Nəsrəddin” məndə yazıçılıq həvəsi yaratdı”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906.)

Sonralar nasir kimi tanınan Çəmənzəminli jurnala ilk  töhfəsini  rəssam kimi göndərir. “Onda hələ rəsmə həvəsim də çox idi. Bir-neçə karikatura göndərdim. Müzəffər şahın Avropa xəritəsi qarşısında durub “Ah, Avropa, görəsən, səni bir də nə vaxt görəcəyəm?-deyən karikaturanı da mən göndərmişdim”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906)

Həmin rəsm tezliklə məcmuədə çap olunur. Amma müəllifin adıyla yox, jurnalın rəssamı Şmerlinqin imzasıyla. Bu, Çəmənzəminlinin ovqatını korlayır. “Karikaturanın Şmerlinqin imzası ilə çıxması bir az məni dilgir etdi. Buna baxmayaraq, Şuşada erməni-türk davasını körüklədən çar generalı Qoloşapova da bir karikatura çəkdim. Bu da senzura qurbanı oldu”. (Y.V.Çəmənzəminli, əsərləri, 3-cü cild, səh:110)

Amma rəssamlığa “Molla Nəsrəddin”dən başlamayıb. Hələ 1904-cü ildə əmisi oğlu Mirhəsən Vəzirovla Şuşa realnı məktəbində “Fokisnik” adlı ədəbi məcmuə buraxırlar. Həmin məcmuədə cəsarətli məqalələr, karikaturalar çap olunurmuş. Məqalələri Mirhəsən yazırmış, Cəmənzəminlisə rəssamlıq eləyirmiş. Musəvi, Çəmənzəminli, Olyus-bunlar da rəssamın təxəllüsləriymiş.  Fikrət Vəzirovun gümanınca, Olyus təxəllüsü Olqa, Yusif adlarından yaranıb.  Demə, Çəmənzəminli o vaxtlar Olqa adlı rus qızını sevirmiş. Bu imza da onun şərəfinə “doğulub”.

İndi onun rəsm əsərləri Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində, Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılır.  Zərdabinin, Turgenevin, Arximedin portretləri, ata-anasının birgə şəkilləri, müxtəlif  karikaturalar… Bir də Şuşanın min dərdə dərman gül-çiçəkləri…


40 yaşında evlənib

1925-ci ildə kiçik qardaş Mirabdulla dünyasını dəyişir. Onun ölümündən bir il sonra Yusif Vəzir Çəmənzəminli Fransadan Bakıya qayıdır. 1927-ci ildə Bilqeyis adlı xanımla ailə qurur. Tanışlıqlarının maraqlı tarixçəsi var:

Oğlu Fikrət Vəzirov:

– Anamgilin əsli Gürcüstandandı. Köçüb Bakıya gəliblər. Anamı birinci Əzət bibim (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin bacısı) bəyənib. Bibim indiki Şeyx Şamil küçəsində yaşayan Əziz adlı bir qadının evinə gedib-gəlirmiş, çoxdanın tanışıymışlar.   Anamgil də həmin qadının evində yaşayırmış. Bibim anamı görən kimi gəlib atama deyir:  “Yusif, sənə yaxşı qız tapmışam. Sizi mütləq tanış eləyəcəm”. Onda atamın 40 yaşı varmış. İndiki Bünyad Sərdarov küçəsində Qönçə bibimlə bir evdə kirayə qalırmışlar. Bibim anamı dilə tutub atamın yaşadığı evə gətirir. Yaxşı qonaqlıq verirlər. Atam da qıza göz qoyur, xoşuna gəlir. İşi uzatmır, elə həmin gün anamın barmağına üzük taxır.

Gürcü qızı Nino

….Amma “N” onun gənclik sevgisi  olub.  Gündəliyində bu hərfi tez-tez yazarmış. Onu sevdiyini, necə tanış olduğunu ancaq o dəftərə etibar eləyib. Adını açıq yazmağısa heç ora da qıymayıb…

“Bakı 22 aprel 1907-ci il.”N”lə  yeddi aydı qonşuyuq. O, bizdən bir mərtəbə aşağıda yaşayır…”

– Sonra sevgisini başı bəlalı “Əli və Nino”  əsərində qələmə alır. (Əsərin müəllifi mübahisəlidi-S.Ç) Əsərdə belə bir yer var: Əli xan deyir ki,  mən Ninoya bulaq başında, şəlalələr yanında yox, Nikoloy küçəsində, məktəb yolunda rast gəlmişdim. Gündəlikdə də yazır ki, “N”  Qızlar Gimnaziyasında oxuyur- indiki şəkil qalereyası yerləşən küçədə. Atamın yazılarından belə məlum olur ki, “N”ə böyük sevgisi varmış. Amma atam onunla  heç vaxt evlənməzdi. Çünki “N” gürcü qızı idi-Nino Kipyani.  Atamsa çox millətsevər adam olub. Kiyevdə, Parisdə yaşayanda qızlar özü ona evlənmək təklif eləyirmiş. Həm ağlına, həm də görünüşünə görə. Amma atam “ancaq öz millətimin qızı ilə evlənəcəm” – deyib, onların təklifini rədd eləyib.

“Atamı ermənilər tutdurdu”

Bilqeyis evdar qadın olsa da, bir-birilərini yaxşı başa düşürlər. Üç uşaq sahibi olurlar. Güzəranları da pis keçmir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli həm hüquqşünas kimi işləyir, həm də indiki Neft Akademiyasında ədəbiyyatdan dərs deyir. Bədii yaradıcılığından da qalmır. “İki od arasında” (“Qan içində”), “Həzrəti- Şəhriyar”, “Altunsaç” və başqa əsərlərini elə  o dövrdə yazır. Neft tarixini araşdırmaqla da məşğul olur. 1935-ci ildə SSRİ-nin çəkdiyi ilk səsli film sayılan  “Çapayev”i Azərbaycan dilinə tərcümə eləyir.

…1937-ci ildə həyat dəyişir.Müxtəlif  bəhanələrlə onu işdən çıxarırlar.  1938-ci ildə ailəsini Bakıda qoyub, iş dalınca Özbəkistana gedir. Ürgənc şəhərində rus dilindən dərs deyir.  Məktəbin kitabxanasını da ona tapşırırlar…

Fikrət Vəzirov:

– Atam hər ay bizə pul göndərirdi. Təzə-təzə pulsuzluqdan canımız qurtarırdı ki, yenə hər şey puç oldu.  Qonşumuzda Okayev adlı erməni yaşayırdı. Deyirdilər, “NKVD”-yə işləyir. Bizi dilə tuturdu ki, atamızın ünvanını öyrənsin.  Deyirdi,  atanız mənim dostumdu, ona məktub yazacam. Amma anam ona  inanmırdı. Atam bizə nə göndərirdisə, nənəmgilin ünvanına yollayırdı. Heç kəsin atamdan xəbəri yoxuydu.  Bəziləri elə bilirdi, onu tutub aparıblar. Elə dövr idi ki, söz soruşmağa da hamı bir-birindən ehtiyat eləyirdi.

1939-cu ildə atam evimizə gəldi. Nalçikə istirahətə getdik. Avqustun 3-də təzədən Özbəkistana qayıtdı…

1940-cı ilin yanvarın 27-də Bakının sifarişiylə onu tutdular. Atamın gəlişini erməni qonşumuz xəbər eləmişdi. Markaryan, Qriqoryan adlı ermənilərinsə onun həbsində xüsusi rolu olub.


Dərbədər

– Məktəbdən gəlib gördüm ki,  anam ağlayır. Dedi, atanızı həbs eləyiblər. Evin altını-üstünə çevirib gediblər. Atamdan ilk məktub Nijni Novqorod vilayətinin “Suxobezvodnoe” stansiyasından gəldi.  Məktubdan oxuduq ki, ona 8 il iş kəsiblər. Həmişə bizə yazırdı ki, siqaretdən korluq çəkirəm, nə qədər imkanınız varsa, göndərin.

1941-ci ilin noyabrın 15-də evimizə gəlib dedilər,  sizi də sürgün eləyirik.  Nənəm birinci  atamın yazılarını yığışdırdı. Səhər saat 9-da bizi maşına doldurdular. Keşlədə “Meyvə-tərəvəz bazası” deyilən yerə gətirdilər. Ziyalıların çoxu ordaydı. Milliyətcə erməni olan “NKVD” işçiləri camaata ağalıq eləyirdi. Gah deyirdilər, qatar gəlib sizi Gəncəyə aparacaq,  gah da eşidirdik ki, Mardaketə göndərəcəklər. Sonra  Qubaya getməyimizə icazə verdilər. Gecəni evimizdə yatdıq. Səhərə kimi “NKVD” işçiləri qapımızı təpiklədi. Hava işıqlananda  yola düşdük.

Qubada bizi qeydiyyata götürmürdülər. Ona görə də  çörək almaq üçün “kartoçka” vermirdilər. Çox çətin günlər yaşadıq, 1942-ci ildəsə Dərbəndə köçməyə məcbur olduq. Dərbənd rəhbərinin qonşusu anamgilin tanışı çıxdı. Bizə birotaqlı ev verdilər. 1943-cü ildə Dərbəndi aclıq götürdü. Orda qalmaq mümkün deyildi. Çörək əvəzinə adambaşına 100 qram düyü, ya da noxud verirdilər. Ordan da Şəkiyə getdik…

…Atamın ölüm xəbərini bizə Əzət bibim verdi. Xəbəri onun yaşadığı ünvana  göndərmişdilər. 1943-cü ilin yanvarın 3-də rəhmətə gedibmiş.

Bakıya 1944-cü ilin axırları qayıda bildik. Bir az rahat yaşayaq deyə, anam qəsdən pasportunu itirib, təzəsini aldı. Köhnə pasportdakı möhürü görən kimi qapılar üzümüzə bağlanırdı.

Davud Bədəlbəyli adlı yaxşı bir insan vardı. Bizi- mənimlə qardaşım Orxanı Energetika Texnikumuna götürdü. Tapşırdı ki, bu uşaqlardan muğayat olun, bunlar Çəmənzəminlinin oğullarıdı. Axırda onu da ailəsi ilə Tomsk vilayətinə sürgün elədilər, güya arvadının İranda qohumu varmış…

…Biz atasız yaşamağı qismətimiz bildik. Onsuz da buna alışmaqdan başqa çarəmiz qalmamışdı. Amma yazıq nənəm ümidini kəsmirdi. “Balam qayıdacaq” – deyirdi. Hər dəfə qapı açılanda ürəyi tikələnirdi…

…O isə çoxdan həsrətdən, şaxtadan cəsədə dönənlərə qarışmışdı…

modern.az

Tarix, Vacib

Nəşr edilib: 2019/06/17 11:26

Baxış:3672


XƏBƏR LENTİ

2020/07/05 20:53

2020/07/05 20:26

2020/07/05 17:13

2019/06/17 11:26

2020/07/05 15:49

2020/07/05 14:57

2020/07/05 14:20

2020/07/05 14:13

2020/07/05 13:56

2020/07/05 13:47

2020/07/05 13:41

2020/07/05 13:39

2020/07/05 13:32

2020/07/05 13:26

2020/07/05 13:25

2020/07/05 13:19

2020/07/05 13:05

2020/07/04 22:45

2020/07/04 22:44

2020/07/04 15:20

2020/07/04 15:19

2020/07/04 15:17

2020/07/04 11:38

2020/07/04 11:28

2020/07/04 11:03

2020/07/04 11:01

2020/07/04 10:56

2020/07/04 10:53

2020/07/03 17:26

2020/07/03 17:24

2020/07/03 17:17

2020/07/03 17:12

2020/07/03 17:05

2020/07/03 17:03

2020/07/03 15:11

2020/07/03 15:03

2020/07/03 14:49

2020/07/03 14:46

2020/07/03 14:45

2020/07/03 14:43

2020/07/03 14:41

2020/07/03 14:39

2020/07/03 14:37

2020/07/03 14:35

2020/07/03 14:29

2020/07/03 14:23

2020/07/03 14:16

2020/07/03 14:12

2020/07/03 13:33

2020/07/03 13:05

Террористы в роли дипломатов

Дипломатия, как известно, сфера весьма деликатная, профессиональная и требующая допуска к весьма и весьма конфиденциальной информации. В США предусматривается даже уголовное наказание для лиц, которые попытаются вести переговоры от имени правительства Соединенных Штатов, не имея на то официальных полномочий. Но при этом в мире растет популярность «народной дипломатии», а дипломаты, аккредитованные в той или иной стране, регулярно встречаются с местными политиками и гражданскими активистами. Вот и посол Ирана в Армении Аббас Зохури принял на днях делегацию новосозданного «Национально-демократического полюса» в составе Ара Папяна, Гарегина Чукасзяна и Жирайра Сефиляна. Как сообщается, обсудили представляющие обоюдный интерес вопросы региональной политической, экономической, энергетической, железнодорожных и автомобильных коммуникаций и других сфер. Также достигнута договоренность продолжать встречи. А затем Гарегин Чугасзян поделился с журналистами своим видением ситуации: «…Мы выделяем важность роли Ирана, как соседней и дружественной страны стратегического значения. Многие члены нашей инициативы также и ранее имели встречи с бывшими и нынешними послами, представителями посольства Ирана». Более того, по его словам, полюс готовит проекты, касающиеся армяно-иранских отношений, которые в ближайшее время будут опубликованы. «Из них первый относится к железнодорожному сообщению», — добавил Чукасзян. Здесь нелишне поинтересоваться, какие такие «железнодорожные» проекты решили предложить своим иранским собеседникам делегаты новосозданного «полюса». Тем более что один из участников встречи — Ара Папян — еще несколько лет назад, в бытность свою политологом и руководителем центра «Модус Вивенди», сквозь зубы признавал, что построить железную дорогу из Армении в Иран через Зангезур «нереально»: «строительство туннеля длиною более 100 км, строительство мостов более 20 км, и официально объявленные 3,2 млрд., которые в действительности будут удвоены, а строительство займет 7 лет», «это при том, когда строительство железной дороги Ирак - Азербайджан практически завершено», и «если уже будет задействована железная дорога Иран - Азербайджан - Грузия, Армения будет изолирована". А затем добавлял, что единственный для Армении шанс — это «прорвать блокаду» и задействовать железную дорогу через Нахчыван. Словом, очень интересно, что именно обсуждала депутация «полюса» в посольстве Ирана: «нереальный» проект строительства железной дороги через Зангезур или армянские претензии на Нахчыван? А еще интереснее, как на инициативу своих собеседников отреагировали иранские дипломаты. Которые прекрасно понимают, что, несмотря на все иреванские истерики, Карсский договор никто не отменял. А значит, что при первой же попытки Иревана «продвинуть» свои притязания на Нахчыван дальше «красной черты» Армении придется иметь дело не только с отдельной общевойсковой армией, дислоцированной в НАР, а, скорее всего, с коалицией Азербайджана и Турции. И это явно не тот «замес», где бы Иран страстно желал оказаться в центре событий. Но куда вероятнее, что у делегатов все же хватило осмотрительности не обсуждать с иранскими дипломатами своих притязаний на Нахчыван. Показательно другое: встреча с представителями новоиспеченного «полюса» состоялась как раз в то время, когда, судя по многим косвенным признакам, доселе прочные и близкие отношения Армении с Ираном дали трещину. Как уже рассказывал Minval.az, армянские оппозиционные эксперты не на шутку обеспокоены: перед посольством Армении в Иране проходят митинги протеста, посол ИРИ в Азербайджане выступает в поддержку Азербайджана в Карабахе… И вот на этом фоне слишком многое указывает на то, что на Гарегина Чукасзяна и Жирайра Сефиляна возложена в Иреване весьма деликатная миссия. На встрече с агаи Зохури они представляли новоиспеченный «Национально-демократический полюс», но еще недавно входили в руководство партии «Сасна Црер». А эта партия, напомним, создана теми самыми боевиками, которые летом 2016 года захватили в Иреване полицейскую базу и удерживали там заложников. Более того, судя по многим признакам, «Сасна Црер» представляет собой по сути дела «политическую крышу» армянской террористической группировки АСАЛА — в ее верхушке предостаточно персон с «ближневосточным», как у Жирайра Сефиляна, и даже «европейским» террористическим опытом. И вот тут уже нелишне вспомнить, что АСАЛА еще в начале восьмидесятых годов наладила в Ливане весьма активное сотрудничество с проиранскими «коллегами», включая «Исламский джихад» и «Хезболлах». Какую роль здесь сыграл тот факт, что духовный лидер «Хезболлах» шейх Насралла имеет в Бейруте кличку «моджахед из армянского квартала» — отдельная тема, но нет сомнений в другом: этот союз АСАЛА с «Хезболлах» и «Исламским джихадом» заложил фундамент не только того, что в Ливане в одном выборном блоке с «Хезболлах» выступает местная ячейка «Дашнакцутюн», но и во многом сыграл роль «первой ниточки», обусловившей уже межгосударственное сотрудничество Армении и Ирана. И теперь, когда отношения Иревана с Тегераном «дали трещину», Пашинян, похоже, обратился за помощью к террористам из АСАЛА — с тем, чтобы они взяли на себя роль «неофициальных дипломатов». Это, конечно, занятная информация к размышлению и о качестве армянской дипломатии, и о близости госструктур Армении к «сети» террора АСАЛА. Только вот, как предупреждают эксперты, старые связи и личные контакты в дипломатии — это, конечно, хорошо, но при масштабном пересмотре одной из сторон своей политики они вряд ли помогут. Нурани, политический обозреватель

Морская стратегия Азербайджана

Какое место в мировой истории мореплавания уделено Каспийскому морю, вопрос сложный и неоднозначный. Каспий — водоем закрытый, «звезды» мирового судостроения, такие, как «Титаник» или «черные королевы», сюда не заплывали, эпохальных морских сражений здесь тоже не было. Но в чем нет сомнений, так это в том, что, во-первых, именно на берегах Каспия, в Гобустане, найдены самые древние в мире изображения кораблей. А во-вторых, и «в-главных», новые страницы в истории мореплавания на Каспии пишутся как раз сегодня. И именно в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (посредством видеоконференции), где обсуждался совместный проект транспортного коридора «Лазуритовый путь», в числе прочего, заявил: Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. Только вот речь не только и не столько о количестве кораблей как таковом. В Азербайджане реализуется многокомпонентная и продуманная «морская стратегия». А вот в каких условиях Азербайджан осуществил свой «морской старт» — вопрос как минимум неоднозначный. Именно в Баку расположена лучшая на Каспии бухта. Еще в 1858 году было основано Акционерное общество «Кавказ и Меркурий», чье имущество и легло в основу нынешнего Каспийского морского пароходства. Уже в 1964 году его корабли по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому каналам выходили во всех смыслах в «большое плавание». В Баку еще в советские годы от нынешнего «Дворца ручных игр» и Дениз-молла начиналась цепочка судостроительных и судоремонтных заводов. Но уже в 1994 году в ответ на подписание «Контракта века» Россия закроет Волго-Дон и Волго-Балт для азербайджанских кораблей. А новые суда придется заказывать за рубежом, главным образом в российском Сормово — своей судостроительной базы просто не хватает для решения насущных задач. Порт, паромная переправа — все это представляется важным и перспективным, но завтра. И вот это завтра наступило сегодня. Уже в 2013 году в Баку начал действовать современный судостроительный завод, и сегодня, когда на месте старых судоремонтных заводов — Новый и Сабаильский бульвары, на этом заводе строятся 2 РоПакс парома и 3 нефтяных танкера. Большие планы и на 2021 год. Азербайджанское судостроение уже работает с прибылью. В 2018 году начал действовать новый торговый порт в поселке Алят, там же, откуда стартует магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня его пропускная способность — 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров, в планах на ближайшее будущее — 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров. И это не просто прожекты. Прежде всего, вся «морская» инфраструктура Азербайджана «вписана» в общую «инфраструктурную революцию», которая уже включает в себя модернизацию шоссейных и железных дорог, строительство магистрали Баку-Тбилиси-Карс, новые региональные аэропорты и многое другое. И самое главное, именно морские проекты Азербайджана сделали возможными и «Шелковый путь», и «Лазуритовый путь» и открыть «окно в Европу» для Афганистана и стран Центральной Азии. Неслучайно, что, как напомнил президент Ильхам Алиев, объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года — и это, добавим от себя, нсмотря на пандемию коронавируса, которая «поставила на паузу» мировую экономику. И самое главное, речь не только и не столько о прибылях и деньгах. Морская стратегия Азербайджана коренным образом изменила всю «логистику» региона, соткрыв в самом прямом смысле «окно в Европу» для Афганистана и стран Центральной Азии, и это окно уже не может контролироваться ни Россией, ни Ираном. По сути дела, Баку сегодня определяет «политическую погоду» на Каспии и во всем Прикаспии. На азербайджанские морские проекты приходится слишком сильная геоэкономическая и геополитическая «нагрузка», особенно на фоне явных признаков политической «перезагрузки» в Центральной Азии. А это уже предусматривает принципиально иные гарантии политической безопасности. Особенно с учетом того, что по Каспию идут и военные грузы для западного контингента в Афганистане. А вот это уже серьезно. Тем более что уже в середине нулевых в информационное пространство региона была вброшена показательная идея: дескать, США предлагают Азербайджану создать подразделения "Каспийской стражи" — для охраны нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан и нефтяной инфраструктуры. Но дальше утечек дело не продвинулось. Более того, подписанные в Актау соглашения не допускают присутствия на Каспии иностранных сил и военных судов. Но те же соглашения гарантируют на Каспии свободу судоходства. А договоренности или соблюдают, или нет. Нурани, политический обозреватель 

Каким будет «карабахское продолжение» ливийского кризиса?

В развитии событий на ливийском поле — новый драматичный виток, итоги которого власти Турции с полным правом могут записать себе в актив. Здесь в пользу Анкары разрешилось неожиданно вспыхнувшее противостояние с Парижем. А последствия этой нечаянной пробы сил могут оказаться весьма масштабам. И отразиться на расстановке сил далеко за рамками ливийской «разборки» как таковой. Расскажем по порядку. Между Анкарой и Парижем на ливийском поле «заискрило» еще 10 июня, хотя известно об этом стало неделей позже. К берегам Ливии приближался гражданский грузовой корабль-ролкер Cirkin, перевозивший оружие для сил правительства национального согласия Ливии — именно его, напомним, поддерживает Анкара. Французское военное судно вознамерилось перехватить ролкер. Тут же свое присутствие обозначил турецкий военный фрегат, который еще и «осветил» французское судно радаром. В Париже квалифицировали происшедшее как «угрозу», «преследование» и т.д., действия ВМС Турции назвали «неприемлемыми» и даже пожаловались в НАТО. Не дожидаясь, пока НАТО вынесет свой вердикт, президент Франции Эмманюэль Макрон принялся старательно повторять штампы российской пропаганды насчет мифических «джихадистов», которых Турция будто бы перебрасывает из Сирии в Ливию, обвинять Анкару в «массированном экспорте джихадистов» и т.д., показывая всеми силами, что в Париже не отступят. А в Турции тем временем озвучили свои аргументы. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Анкаре напомнил, что Франция негласно поддерживает «незаконные вооружённые формирования Халифы Хафтара»: «Париж на словах отвергает поддержку мятежников, однако по факту французское оружие закупается Объединёнными Арабскими Эмиратами и поставляется в Ливию. Париж не честен в своих действиях», — отметил глава турецкой дипломатии. После чего напомнил главное: «НАТО характеризует присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в состав Североатлантического альянса, играет на руку России на севере Африки. Франция пытается усилить присутствие России в Ливии». Напомнив по сути дела Парижу, что у Франции есть обязательства в рамках НАТО. Дальнейшие события тоже известны. Как сообщил посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, «похоже, что эксперты НАТО не разделили выводы Франции. У меня была информация вчера, что (военный корабль) Courbet (ВМС Франции) покидает эту миссию НАТО». Здесь можно долго гадать, чего больше в решении французских властей — обиды на НАТО, желания хлопнуть дверью или слишком низких способностей к «командной игре» на государственном уровне. Особенно если эта игра предполагает уважение интересов Турции в ущерб планам самой Франции в Ливии. Тем более существует широчайшее поле для версий и домыслов, чего добивается, вернее, добивалась в Ливии сама Франция, поддерживая Хафтара. Важно другое. Интересы Турции столкнулись с нечестной игрой Франции как раз в то время, когда Анкара активно готовится к решающей схватке за ливийский Сирт. И в том, что эта схватка последует, сомнений мало. Да, Анкара и Москва ведут на ливийском треке активный дипломатический поиск взаимоприемлемого решения, но подписать одной рукой мирные соглашения, а другой подтолкнуть того же Хафтара к новым вооруженным авантюрам, по ходу подкинув ему оружие — «классика жанра» российской политики. Тем более что в Сирт прибывают даже баллистические ракеты. А это значит, что Турция не просто «щелкнула по носу» французов на ливийском поле, укрепила тылы и застраховала себя от «французских сюрпризов». Все куда жестче и масштабнее. Получив такой впечатляющий «отлуп», Парижу придется умерить пыл и в другой сфере — в нашумевших попытках Макрона создать «европейскую армию» в противовес НАТО. Но самое главное, Анкара изменила сам формат противостояния в Ливии, превратив его для НАТО в «командную игру», где по одну сторону линии фронта — Североатлантический альянс, а по другую — Россия. Пока речь идет только о Ливии, но как надолго это «пока» — вопрос по меньшей мере открытый. Тем более что в годы первой «холодной войны» такая вот логика «блокового противостояния» наличествовала практически во всех региональных конфликтах. И вот тут уже вопрос, как нынешние события в Ливии могут отразиться на Карабахе, стоит того, чтобы его озвучить. Вряд ли, конечно, стоило всерьез воспринимать выкладки армянских экспертов, которые не на шутку воодушевились «трениями» между Турцией и Францией в Ливии и строили грандиозные планы, как теперь Париж будет продвигать в пику Турции «армянский вопрос». Другое дело — то самое «блоковое прочтение». Где уже свою роль сыграют и военное сотрудничество Азербайджана и Турции, и та поддержка, которую Азербайджан получил в европейских институтах, и, наконец, фактический статус Армении как послушного форпоста России. И да, при таком «блоковом прочтении» у Иревана шансов выстоять еще меньше, чем у Халифы Хафтара. Нурани, политический обозреватель