Yüz illərin açılmayan kələfi… – Cümhuriyyət səfirinin FACİƏSİ

Vəzirovlar Şuşada məşhur nəsil olub. Ulu babaları Mirzə Əliməmmədağa İbrahim xan Cavanşirə vəzirlik eləyib, elə nəsil də soyadını burdan götürüb. Şuşalılar bu nəsli həm də ağır seyid kimi tanıyıblar. Ən əsası isə əzəldən elmə, təhsilə hörmətləriylə ad qazanıblar.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin atası Məşədi Mirbaba Mirabdulla oğlu Şuşanın ziyalı, savadlı bəylərindən olub, İranı, Turanı gəzib-dolaşıb. Oğlanlarını Şuşadakı rus məktəbində oxutdurub. Deyirlər, böyük oğlu Əbdülhəsən xüsusi biliyə sahibmiş. Hamı inanırmış  ki, ondan nəsə çıxacaq. Heyf ki, ömrü vədə vermir,  21 yaşında dünyadan köçür. Rəhmətliyin yaxşı kitabxanası varmış. Sahibinin ölümündən sonra  kitabxananın açarını ancaq mərhumun qardaşına – Yusifə  etibar eləyirlər. O da saatlarla kitabxanada oturub oxuyarmış…

Diplomat

Balaca Yusif  ilk təhsilini Şuşada “Kar Xəlifə” ləqəbiylə tanınmış molla Mehdinin məktəbində alır.  Sonra atası onu mollaxanadan çıxarır, oğlunun təhsiliylə bir müddət özü məşğul olur. Fars, türk dillərini öyrədir. 1896-cı ildəsə Yusif  imtahan verib Şuşa realnı məktəbinə qəbul olunur.

1906-cı ildə Yusifin atası Məşədi Mirbaba dünyasını dəyişir.  Ailənin bütün yükü 19 yaşlı Yusifin çiyinlərinə düşür. Amma onun yatalaq xəstəliyinə yoluxub yorğan-döşəyə düşməsi  Vəzirovları çox ağır duruma salır. Başsız, köməksiz, pulsuz qalan ailəyə yalnız  qonşuları – Həsənxan, Nifti, Fərəc adlı qardaşlar  kömək eləyir. Onlar   illər öncə Güney Azərbaycanın Çəmənzəmin kəndindən qaçıb Şuşaya gəlmişdilər. O vaxt Məşədi Mirbaba  onlara əl tutub öz həyətində sığınacaq vermişdi. İllər sonra rəhmətlik kişinin yaxşılığı onun ailəsinə qayıtmışdı.  Deyilənə görə, Yusif  “Çəmənzəminli” təxəllüsünü də elə bu qardaşların şərəfinə götürüb.

…Şuşada ermənilərin yerli camaata verdiyi zülmlər, qırğınlar  Vəzirovları doğma yurddan didərgin salır. Ailə Şuşadan Aşqabada köçür.

Fikrət Vəzirov (oğlu):

– Atamsa o vaxt Bakı Realnı Məktəbində təhsil alırmış.  Məktəb indiki Iqtisadiyyat Institutunun binasında yerləşib. Təhsilini bitirəndən sonra atam da bir müddət Aşqabadda yaşayıb. O dövrlər atamın əsərləri Aşqabadda məşhurmuş. Bəzi hekayələri orta məktəb dərsliklərinə salınırmış.

Gənc Yusif  Bakıda təhsilini  bitirəndən sonra Kiyevdəki İmperator Univerisitetinin hüquq fakültəsində oxuyur.   Kiyevdə yaşadığı dövrdə siyasi mübarizəyə qatılır. “Müsavat”ın  Kiyev şöbəsinə başçılıq edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı səfiri vəzifəsində çalışır.

1919-cu ildəsə Azərbaycanın İstanbulda  səfiri təyin edilir. Sovet hökuməti qurulandan sonra Türkiyədən Fransaya üz tutur.


Paris günləri…

Fransa onu yaxşı qarşılamır, gözəl həyata qonaq eləmir.  Çörəkpulunu min əziyyət bahasına qazanır. Gah zavodda işləməli olur, gah da yazdığı məqalələrin qonorarına möhtac qalır.

Fikrət Vəzirov:

– 
Atam Fransada olanda kiçik qardaşı Mirabdulla da onunla yaşayırmış.  Əmim həm diplomatiya fakültəsində oxuyurmuş, həm də işləyirmiş. Hələ dolanışıqları o qədər də pis deyilmiş. Əmim xəstələnəndən sonra acı günlər başlayır. Atam 1921-ci ildə gündəliyində yazır ki, qardaşının müalicəsi üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə,  Əlimərdan bəy Topçubaşova məktub yollayıb. Xahiş eləyib ki, ona  pul sarıdan kömək göstərsinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cəmi 3 dollar  göndərib, Topçubaşovdansa heç bir xəbər-ətər çıxmayıb. Bütün bunlar atamın əsərlərinin üçüncü cildində var.

Başqalarına yazı yazıb faiz  alırdı

Yusif Vəzir Çəmənzəminli dolanmağın başqa yolunu da tapmışdı. Əsərlərinin birinci cildində (“Bir qaçqının dəftərindən”) yazır ki, “Parisdə küçəylə gedirdim, təsədüfən 17 il bundan qabaq bir yerdə oxuduğum Bakı ermənisiylə rastlaşdım. Heç birimizin pulu yoxuydu.  Amma istəyirdik ki, bir yerdə oturub qarındolusu yemək yeyək. Birdən ağlıma yaxşı fikir gəldi. Dedim, burda bir rus mühərriri yaşayır, qaçqınlardandı. Gəl, gedək, ondan pul alaq.  Bir qəzetdə şərq məktubları yazır. Məlumatın çoxunu da məndən alıb öz adına çap elətdirir. Əvəzində qazandığının 25 faizini mənə verir”.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli çox sonralar – Bakıya qayıdanda da  bu yolla ailəsini dolandırmalı olur.  Oğlu Orxan Vəzirov “Atam Yusif Vəzir Çəmənzəmənli haqqında…” adlı kitabında belə bir xatirə yazıb:

“Atam ailəsini dolandırmaqçün  ədəbiyyat həvəskarlarına evdə dərs deyirdi. Belə həvəskarlardan biri də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestrində  (orkestrdə nəfəsli alətdə çalırdı)  çalışan Ağasəf Ağayev idi. Maddi çətinlik çəkdiyimiz üçün atam Ağasəfə müxtəlif hekayələr də yazıb verirdi. O isə həmin hekayələri öz adı ilə qəzet və jurnallarda çap etdirir, qonorarın müəyyən hissəsini  atama verirdi. Atamın Ağasəfə yazdığı hekayələrdən biri də “Al toxmağım, vur toxmağım” idi. Ağasəf bu hekayəni 1937-ci ildə öz adından “Pioner” jurnalında çap etdirmişdi”.

Çəkdiyi rəsmsə Şmerlinqin adıyla çap olunub

Çəmənzəminli yazıçılıq həvəsinə “Molla Nəsrəddin” jurnalının birinci sayını görəndən sonra düşüb. Bunu özü elə o vaxtlar etiraf eləyib.
“Bir gün məni ilk və son dəfə yoluxmağa gələn əmim Haşımbəy Vəzirov  yenicə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ilk nömrəsini  gətirmişdi.  “Molla Nəsrəddin” məndə yazıçılıq həvəsi yaratdı”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906.)

Sonralar nasir kimi tanınan Çəmənzəminli jurnala ilk  töhfəsini  rəssam kimi göndərir. “Onda hələ rəsmə həvəsim də çox idi. Bir-neçə karikatura göndərdim. Müzəffər şahın Avropa xəritəsi qarşısında durub “Ah, Avropa, görəsən, səni bir də nə vaxt görəcəyəm?-deyən karikaturanı da mən göndərmişdim”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906)

Həmin rəsm tezliklə məcmuədə çap olunur. Amma müəllifin adıyla yox, jurnalın rəssamı Şmerlinqin imzasıyla. Bu, Çəmənzəminlinin ovqatını korlayır. “Karikaturanın Şmerlinqin imzası ilə çıxması bir az məni dilgir etdi. Buna baxmayaraq, Şuşada erməni-türk davasını körüklədən çar generalı Qoloşapova da bir karikatura çəkdim. Bu da senzura qurbanı oldu”. (Y.V.Çəmənzəminli, əsərləri, 3-cü cild, səh:110)

Amma rəssamlığa “Molla Nəsrəddin”dən başlamayıb. Hələ 1904-cü ildə əmisi oğlu Mirhəsən Vəzirovla Şuşa realnı məktəbində “Fokisnik” adlı ədəbi məcmuə buraxırlar. Həmin məcmuədə cəsarətli məqalələr, karikaturalar çap olunurmuş. Məqalələri Mirhəsən yazırmış, Cəmənzəminlisə rəssamlıq eləyirmiş. Musəvi, Çəmənzəminli, Olyus-bunlar da rəssamın təxəllüsləriymiş.  Fikrət Vəzirovun gümanınca, Olyus təxəllüsü Olqa, Yusif adlarından yaranıb.  Demə, Çəmənzəminli o vaxtlar Olqa adlı rus qızını sevirmiş. Bu imza da onun şərəfinə “doğulub”.

İndi onun rəsm əsərləri Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində, Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılır.  Zərdabinin, Turgenevin, Arximedin portretləri, ata-anasının birgə şəkilləri, müxtəlif  karikaturalar… Bir də Şuşanın min dərdə dərman gül-çiçəkləri…


40 yaşında evlənib

1925-ci ildə kiçik qardaş Mirabdulla dünyasını dəyişir. Onun ölümündən bir il sonra Yusif Vəzir Çəmənzəminli Fransadan Bakıya qayıdır. 1927-ci ildə Bilqeyis adlı xanımla ailə qurur. Tanışlıqlarının maraqlı tarixçəsi var:

Oğlu Fikrət Vəzirov:

– Anamgilin əsli Gürcüstandandı. Köçüb Bakıya gəliblər. Anamı birinci Əzət bibim (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin bacısı) bəyənib. Bibim indiki Şeyx Şamil küçəsində yaşayan Əziz adlı bir qadının evinə gedib-gəlirmiş, çoxdanın tanışıymışlar.   Anamgil də həmin qadının evində yaşayırmış. Bibim anamı görən kimi gəlib atama deyir:  “Yusif, sənə yaxşı qız tapmışam. Sizi mütləq tanış eləyəcəm”. Onda atamın 40 yaşı varmış. İndiki Bünyad Sərdarov küçəsində Qönçə bibimlə bir evdə kirayə qalırmışlar. Bibim anamı dilə tutub atamın yaşadığı evə gətirir. Yaxşı qonaqlıq verirlər. Atam da qıza göz qoyur, xoşuna gəlir. İşi uzatmır, elə həmin gün anamın barmağına üzük taxır.

Gürcü qızı Nino

….Amma “N” onun gənclik sevgisi  olub.  Gündəliyində bu hərfi tez-tez yazarmış. Onu sevdiyini, necə tanış olduğunu ancaq o dəftərə etibar eləyib. Adını açıq yazmağısa heç ora da qıymayıb…

“Bakı 22 aprel 1907-ci il.”N”lə  yeddi aydı qonşuyuq. O, bizdən bir mərtəbə aşağıda yaşayır…”

– Sonra sevgisini başı bəlalı “Əli və Nino”  əsərində qələmə alır. (Əsərin müəllifi mübahisəlidi-S.Ç) Əsərdə belə bir yer var: Əli xan deyir ki,  mən Ninoya bulaq başında, şəlalələr yanında yox, Nikoloy küçəsində, məktəb yolunda rast gəlmişdim. Gündəlikdə də yazır ki, “N”  Qızlar Gimnaziyasında oxuyur- indiki şəkil qalereyası yerləşən küçədə. Atamın yazılarından belə məlum olur ki, “N”ə böyük sevgisi varmış. Amma atam onunla  heç vaxt evlənməzdi. Çünki “N” gürcü qızı idi-Nino Kipyani.  Atamsa çox millətsevər adam olub. Kiyevdə, Parisdə yaşayanda qızlar özü ona evlənmək təklif eləyirmiş. Həm ağlına, həm də görünüşünə görə. Amma atam “ancaq öz millətimin qızı ilə evlənəcəm” – deyib, onların təklifini rədd eləyib.

“Atamı ermənilər tutdurdu”

Bilqeyis evdar qadın olsa da, bir-birilərini yaxşı başa düşürlər. Üç uşaq sahibi olurlar. Güzəranları da pis keçmir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli həm hüquqşünas kimi işləyir, həm də indiki Neft Akademiyasında ədəbiyyatdan dərs deyir. Bədii yaradıcılığından da qalmır. “İki od arasında” (“Qan içində”), “Həzrəti- Şəhriyar”, “Altunsaç” və başqa əsərlərini elə  o dövrdə yazır. Neft tarixini araşdırmaqla da məşğul olur. 1935-ci ildə SSRİ-nin çəkdiyi ilk səsli film sayılan  “Çapayev”i Azərbaycan dilinə tərcümə eləyir.

…1937-ci ildə həyat dəyişir.Müxtəlif  bəhanələrlə onu işdən çıxarırlar.  1938-ci ildə ailəsini Bakıda qoyub, iş dalınca Özbəkistana gedir. Ürgənc şəhərində rus dilindən dərs deyir.  Məktəbin kitabxanasını da ona tapşırırlar…

Fikrət Vəzirov:

– Atam hər ay bizə pul göndərirdi. Təzə-təzə pulsuzluqdan canımız qurtarırdı ki, yenə hər şey puç oldu.  Qonşumuzda Okayev adlı erməni yaşayırdı. Deyirdilər, “NKVD”-yə işləyir. Bizi dilə tuturdu ki, atamızın ünvanını öyrənsin.  Deyirdi,  atanız mənim dostumdu, ona məktub yazacam. Amma anam ona  inanmırdı. Atam bizə nə göndərirdisə, nənəmgilin ünvanına yollayırdı. Heç kəsin atamdan xəbəri yoxuydu.  Bəziləri elə bilirdi, onu tutub aparıblar. Elə dövr idi ki, söz soruşmağa da hamı bir-birindən ehtiyat eləyirdi.

1939-cu ildə atam evimizə gəldi. Nalçikə istirahətə getdik. Avqustun 3-də təzədən Özbəkistana qayıtdı…

1940-cı ilin yanvarın 27-də Bakının sifarişiylə onu tutdular. Atamın gəlişini erməni qonşumuz xəbər eləmişdi. Markaryan, Qriqoryan adlı ermənilərinsə onun həbsində xüsusi rolu olub.


Dərbədər

– Məktəbdən gəlib gördüm ki,  anam ağlayır. Dedi, atanızı həbs eləyiblər. Evin altını-üstünə çevirib gediblər. Atamdan ilk məktub Nijni Novqorod vilayətinin “Suxobezvodnoe” stansiyasından gəldi.  Məktubdan oxuduq ki, ona 8 il iş kəsiblər. Həmişə bizə yazırdı ki, siqaretdən korluq çəkirəm, nə qədər imkanınız varsa, göndərin.

1941-ci ilin noyabrın 15-də evimizə gəlib dedilər,  sizi də sürgün eləyirik.  Nənəm birinci  atamın yazılarını yığışdırdı. Səhər saat 9-da bizi maşına doldurdular. Keşlədə “Meyvə-tərəvəz bazası” deyilən yerə gətirdilər. Ziyalıların çoxu ordaydı. Milliyətcə erməni olan “NKVD” işçiləri camaata ağalıq eləyirdi. Gah deyirdilər, qatar gəlib sizi Gəncəyə aparacaq,  gah da eşidirdik ki, Mardaketə göndərəcəklər. Sonra  Qubaya getməyimizə icazə verdilər. Gecəni evimizdə yatdıq. Səhərə kimi “NKVD” işçiləri qapımızı təpiklədi. Hava işıqlananda  yola düşdük.

Qubada bizi qeydiyyata götürmürdülər. Ona görə də  çörək almaq üçün “kartoçka” vermirdilər. Çox çətin günlər yaşadıq, 1942-ci ildəsə Dərbəndə köçməyə məcbur olduq. Dərbənd rəhbərinin qonşusu anamgilin tanışı çıxdı. Bizə birotaqlı ev verdilər. 1943-cü ildə Dərbəndi aclıq götürdü. Orda qalmaq mümkün deyildi. Çörək əvəzinə adambaşına 100 qram düyü, ya da noxud verirdilər. Ordan da Şəkiyə getdik…

…Atamın ölüm xəbərini bizə Əzət bibim verdi. Xəbəri onun yaşadığı ünvana  göndərmişdilər. 1943-cü ilin yanvarın 3-də rəhmətə gedibmiş.

Bakıya 1944-cü ilin axırları qayıda bildik. Bir az rahat yaşayaq deyə, anam qəsdən pasportunu itirib, təzəsini aldı. Köhnə pasportdakı möhürü görən kimi qapılar üzümüzə bağlanırdı.

Davud Bədəlbəyli adlı yaxşı bir insan vardı. Bizi- mənimlə qardaşım Orxanı Energetika Texnikumuna götürdü. Tapşırdı ki, bu uşaqlardan muğayat olun, bunlar Çəmənzəminlinin oğullarıdı. Axırda onu da ailəsi ilə Tomsk vilayətinə sürgün elədilər, güya arvadının İranda qohumu varmış…

…Biz atasız yaşamağı qismətimiz bildik. Onsuz da buna alışmaqdan başqa çarəmiz qalmamışdı. Amma yazıq nənəm ümidini kəsmirdi. “Balam qayıdacaq” – deyirdi. Hər dəfə qapı açılanda ürəyi tikələnirdi…

…O isə çoxdan həsrətdən, şaxtadan cəsədə dönənlərə qarışmışdı…

modern.az

Tarix, Vacib

Nəşr edilib: 2019/06/17 11:26

Baxış:3674


XƏBƏR LENTİ

2020/09/18 17:08

2020/09/18 16:47

2020/09/18 16:39

2019/06/17 11:26

2020/09/18 14:46

2020/09/18 14:39

2020/09/18 14:37

2020/09/18 14:36

2020/09/18 14:31

2020/09/18 14:23

2020/09/18 14:17

2020/09/18 13:58

2020/09/18 13:47

2020/09/18 13:40

2020/09/18 13:36

2020/09/18 13:30

2020/09/18 13:27

2020/09/18 13:26

2020/09/18 13:25

2020/09/18 13:20

2020/09/17 17:42

2020/09/17 17:40

2020/09/17 17:05

2020/09/17 16:57

2020/09/17 16:52

2020/09/17 16:48

2020/09/17 16:01

2020/09/17 15:58

2020/09/17 15:56

2020/09/17 13:12

2020/09/17 13:08

2020/09/17 13:06

2020/09/17 13:04

2020/09/17 13:02

2020/09/17 12:57

2020/09/17 12:53

2020/09/17 12:45

2020/09/17 12:40

2020/09/17 12:34

2020/09/17 12:29

2020/09/17 12:27

2020/09/17 12:25

2020/09/17 12:22

2020/09/17 12:17

2020/09/17 12:00

2020/09/17 11:59

2020/09/17 11:55

2020/09/17 11:53

2020/09/17 11:51

2020/09/16 15:42

«Слепой полет» российской дипломатии

Богиню правосудия Фемиду принято изображать с повязкой на глазах. А вот Гермесу, богу торговли и дипломатии, в греческом пантеоне полагалось быть зрячим. Не беремся утверждать, изучали ли в МГИМО эти античные премудрости, но все же хочется надеяться, что сотрудникам МИД РФ своевременно объяснили: дипломатам по штату положено быть информированными. Особенно если они выходят «под камеры» на открытый разговор с прессой. Но тогда как объяснить то, что произошло на недавнем брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой Напомним: у официального представителя российской дипломатии поинтересовались, как МИД РФ может прокомментировать проводимую Арменией политику незаконного заселения оккупированных азербайджанских земель и тот факт, что этнических армян из Ливана переселяют в Шушу, которая имеет для азербайджанского народа большое историческое и духовное значение. Напомнили журналисты и о том, что такая деятельность является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, особо отметив, что, «согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупирующее государство не должно перемещать свое гражданское население на оккупированные ею территории». По сути дела, журналисты сами — сами! — сделали всю работу за МИД РФ, предоставив и факты, и «правовую папку». И что же госпожа Захарова? Официальный представитель МИД РФ, с явным раздражением прочитав азербайджанский вопрос и проворчав, что он-де слишком «длинный», затем просто «поплыла». И начала рассуждать, что, дескать, «мы слышали о намерении де-факто властей Нагорного Карабаха расселить армян, покинувших Ливан, на подконтрольных территориях. Читали сообщение о том, что две ливанские семьи изъявили желание поселиться в Нагорном Карабахе. Проверенными данными о реальном притоке ливанских беженцев в Нагорный Карабах и на территории вокруг него не располагаем». После чего отметила: «Исходим из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахского вопроса, в том числе проблемы беженцев и перемещенных лиц в регионе» и напомнила о консультациях сопредседателей с главами МИД Азербайджана и Армении. Бывает, конечно, в карьере дипломата «ляпсус». А бывает «ляпсус в энной степени». Россия — страна-посредник в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Что уже априори предполагает, что ее дипломатам, а тем более споуксвумен МИДа, положено быть в курсе. Особенно по таким вопросам, к которым уже не первую неделю привлекает внимание азербайджанская дипломатия. МИД Азербайджана еще 15 августа распространил спутниковые снимки, доказывающие, что армянские оккупанты строят на захваченных азербайджанских землях. Вопрос с незаконным заселением оккупированных территорий Азербайджан поднимал и поднимает на многих «площадках», в том числе в ПАСЕ. Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гутерришу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, включая незаконное заселение, распространено в ООН. Наконец, видео и фотографии публиковались и в СМИ. И да, еще такая «вишенка на торте»: границы Армении с Ираном и Турцией и КПП в аэропорту «Звартноц» — под контролем российских пограничников. А координация действий здесь такая, что российские «черные списки» невыездных персон распространяются и на Армению — об этом, в частности, рассказывал украинский политик, депутат Верховной Рады Мустафа Найем. А теперь госпожа Захарова уверяет, что она глубоко не в курсе. Давая сколько угодно поводов для язвительных комментариев в стиле «во всех странах слепая Фемида, а вот в России — госпожа Дипломатия». Ну ладно, не будем слишком строги. Примем во внимание многочисленные перлы народов мудрости в стиле «в жизни всякое бывает, и жук свистит, и бык летает». Предположим, Лубянская площадь не делится информацией со Смоленской площадью. А сама официальный представитель МИД РФ просто за чем-то по-человечески не уследила. Может быть, она брала уроки танцев, изучала фотографии с официальных саммитов, пересматривала голливудскую «киноклассику», «зависала» в соцсетях —да мало ли какие дела могли быть, живой ведь человек. Но и тут не сходится. У госпожи официального представителя была возможность сказать на брифинге, что да, она  не в курсе, но прояснит вопрос и ответит позже, и уж тем более подтвердить, что такая деятельность незаконна. Свериться с текстом Женевских конвенций, да еще с конкретным указанием пункта — на это много времени не требуется. Но госпожа споуксвумен пошла другим путем. И брякнула: да, она слышала и читала, что две армянские семьи из Ливана действительно решили поселиться в Карабахе. Здесь, как бы поделикатнее выразиться, лучше держать в голове одно правило: есть в жизни ситуации, к которым неприменимы понятия «немножко» или «частично». И рассказав о «двух семьях», госпожа Захарова подтвердила: она «в теме». Причем знакома именно с материалами армянских СМИ, а вот с обращениями азербайджанских дипломатов, включая главу МИД, делегатов в ПАСЕ и т.д. — уже нет. И даже подтвержденный армянской стороной факт переселения по крайней мере двух семей не считает поводом для реагирования и выражения своей позиции. А это уже «слепота» особого рода, которая называется «не видеть в упор». И самое главное, происходит это все на весьма неприятном фоне. Совсем недавно азербайджанская общественность была справедливо возмущена сообщениями о том, что в дни армянской вооруженной провокации в Товузе и сразу же после нее из России в Армению было совершено более десятка рейсов военно-транспортных самолетов, которые доставили Еревану в подарок оружие — общим весом в 510 тонн. Совсем недавно прошли совместные российско-армянские учения, где армянские «зинворы» вместе с российскими «гранд-патронами» учились бороться с беспилотниками, десантироваться в тыл «условного противника» и захватывать пленных. Словом, можно представить себе, как накалена атмосфера и какие усилия требуются от дипломатов, чтобы снизить напряженность в двусторонних отношениях и приостановить их дальнейшее «размывание». И вот на фоне такой «электризации» госпожа Захарова выходит к журналистам и заявляет: насчет заявлений МИД Азербайджана и его главы я не в курсе, читала про переселение в армянских СМИ, но реагировать на такое вопиющее нарушение международного гуманитарного права МИД РФ не считает необходимым. И как это понимать? Это просто вопиющий непрофессионализм? Который Москва в ближайшее время постарается дезавуировать и внести ясность в ситуацию? Или же на Смоленской площади просто не считают необходимым работать над сохранением конструктивной атмосферы в отношениях Баку и Москвы? В любом случае мяч сегодня на российской половине поля. А в Баку наблюдают за развитием событий и оставляют за собой право на реакцию и решения. Потому что над добрососедскими отношениями надо работать с обеих сторон. Нурани, политический обозреватель

Переброска террористов в Карабах: армия Азербайджана способна остановить агрессора

Политическое самоубийство целой страны может выглядеть по-разному. В случае с Арменией это — очередная активизация сотрудничества с РКК. Как уже сообщал Minval.az, одновременно с переброской в оккупированный Карабах террористов АСАЛА из Ливана туда же «передислоцируются» и так называемые «силы специального назначения» террористической Рабочей партии Курдистана —РПК или РКК. Кроме того, есть сведения, что при посредничестве посла Армении в Ираке Грачьи Поладяна налажен транзит боевиков РКК по маршруту Сулеймания-Сейран Банд-Керманшах-Карабах. Таким путем на оккупированные азербайджанские земли уже переброшены несколько тысяч боевиков. В Армении, конечно, строят в отношении террористов грандиозные планы. «Воспользоваться боевым опытом» курдских «пешмерга», тесно связанных с РКК, завсегдатай российских ток-шоу Семен Багдасаров советовал ереванским бонзам еще в феврале 2018 года. Неких таинственных «курдов», а точнее, боевиков РКК в Армении видели и позже — в 2019 году, когда они скрывались в Армении от турецких «зачисток». Сегодня турецкие «силовики» вновь проводят операции против РКК, так что боевикам самое время искать укрытия на территории Армении. Нелишне поинтересоваться, как они на эту территорию попадают — границы Армении, напомним в который уже раз, контролирует Россия. Как и планами самого Еревана, где вряд ли ограничатся тем, что организуют террористам приятное пребывание с пикниками и шашлыком — их намерены использовать по прямому назначению. Использовать террор, проиграв на поле боя и не имея шансов на реванш — это «классика жанра». Особенно если вспомнить, что функционеры РКК грозились развязать террор против нефтяной инфраструктуры Азербайджана еще в середине девяностых. А оккупированные земли — это классическая «черная дыра», где не действуют никакие законы, соглашения и международные гарантии. Для размещения баз и лагерей террористов всех мастей — самое оно. Наконец, известно, что «курдские надежды» Еревана не ограничиваются «карабахским фронтом» и даже попытками, пардон, «максимально подгадить» Турции. Есть еще планы перекройки границ на Ближнем Востоке, на что в Армении прозрачно намекали еще в связи со столетним юбилеем соглашения Сайкса-Пико. А теперь от намеков явно перешли к действиям. Из Армении перебрасывают боевиков в Сирию, где они вливаются как раз в состав местного «ответвления» РКК — PYD/YPG. Да и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, Грачья Поладян занимается не только вербовкой боевиков — здесь планируется открыть консульство Армении. А если кто забыл, осенью 2017 года лидеры Иракского Курдистана подняли сепаратистский мятеж и организовали «референдум о независимости Курдистана», рассчитывая прихватить солидный кусок туркоманских земель с богатыми нефтяными месторождениями. Закончилось все, напомним, оглушительным крахом: официальный Багдад после серии уговоров двинул на север войска, США тут же свернули поддержку своих недавних союзников, боевые порядки «пешмерга» рассыпались на удивление быстро…Но вот забыты ли эти планы в Эрбиле, вопрос как минимум неоднозначный. А армянские структуры после Карабаха не так уж редко выступают в роли доноров сепаратистских политтехнологий. Достаточно вспомнить и «батальон имени Баграмяна», воевавший в Абхазии против законных властей Грузии, и вице-спикера крымского парламента Анушавана Данеляна, который бежал из Симферополя еще в девяностые, но вернулся на полуостров как раз накануне его российской аннексии…Плюс ко всему в армянских кругах перманентно вспыхивают разговоры о планах сколотить на Ближнем Востоке этакую «христианскую автономию». Строго говоря, включить в ее состав планируется не только этнических армян, а еще и ассирийцев, арабов-христиан, арамеев и т.д., но в том, что именно себе, любимым, в Ереване отводят главную роль, сомнений нет. Как и в том, что в состав этой самой «христианской автономии» планируется включить и нефтеносные районы. Другой вопрос, что говорить об этом вслух в Ереване не торопятся. Только вот, предаваясь мечтаниям о перекройке границ и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке, в Армении слишком уж ушли в отрыв от реальности. И забыли о том, что страны региона, и в первую очередь Азербайджан, прекрасно осознают, какую опасность для всех представляет превращение Карабаха в «осиное гнездо» террористов. Вне зависимости от того, кого именно переселяют на оккупированные азербайджанские земли — АСАЛА, РКК, боевиков ИГИЛ, сотрудничать с которыми рекомендовал армянский разведчик и диверсант Вова Вартанов, или «Аль-Каиды», чьи функционеры путешествовали по миру с паспортами Армении — подобная деятельность лишь дает Азербайджану дополнительные основания провести на захваченных землях антитеррористическую «зачистку» и ликвидировать это «осиное гнездо». А теперь — немного «военной конкретики». После разгрома Армении в апреле 2016 года, после постигшей Армению логистической катастрофы в результате Гызылгая-Гюннютской операции, когда в результате успешных операций Азербайджан смог вернуть контроль над стратегически важными территориями и дорогами, наконец, после боев в Товузе, когда армянская армия, возжелав «перерезать трубопроводы», «наступать до Евлаха и Мингечаура» и вообще «пить чай в Баку», была разгромлена и бежала с поля боя, уже нет сомнений, что военно-силовой перевес на стороне Азербайджана. Сегодня даже армянские пропагандисты не решаются повторять мантры насчет фантастической «боеспособности» армянских «зинворов».  Для того, чтобы произвести антитеррористическую «зачистку» в Карабахе, у Вооруженных сил Азербайджана достаточно и сил, и ресурсов, и профессионализма.  Наша армия входит в число сильнейших 50 армий мира, новейшие зенитные комплексы прикрывают наши стратегические объекты, она вооружена современным оружием («Полонезы», «ЛОРА», «Буки», дроны-убийцы и т.д.) , произведенным в России, Беларуси, Израиле, Турции, а оружие, оставшееся еще с советских времен, прошло модернизацию. За последние годы наша страна улучшила стратегические позиции, в результате чего коренным образом изменилась ситуация в военной логистике: основные пути снабжения оккупационной армии в Карабахе — под огневым контролем Азербайджана, и в «день Х» они могут быть легко перерезаны. Кроме того, следует вспомнить и инженерные работы, которые ведет Азербайджан и в непосредственной близости от линии фронта, и в «ближнем тылу», где укрепляются позиции, строятся дороги, возводится инфраструктура — на это все весьма нервозно реагируют в Армении. Где понимают, в какой степени все это меняет расклад сил и как это все сработает при первом же ударе. Наши военнослужащие постоянно повышают свой профессионализм и боеготовность в ежедневных учениях и тренировках для выполнения этой священной миссии – достаточно вспомнить беспрецедентное количество учений, проведенных совместно с Турцией. Так что боевикам всех мастей лучше не строить иллюзий относительно своей «безопасности» и «надежности убежища». Нурани, политический обозреватель 

«Викиликс» в переводе на русский. Какие игры Кремля скрываются за «списком русских агентов в Баку»?

Эту новость еще с вечера горячо обсуждает азербайджанский сектор Фейсбука: центр «Досье», связанный с Михаилом Ходорковским, в рамках своего расследования российского вмешательства во внутренние дела соседних стран опубликовал раздел, посвященный Азербайджану. С главной, так сказать, «изюминкой» — составленным генералом СВР Черновым списком из 76 фамилий тех, кого Кремль счел для себя «перспективными» и с чьей помощью, как уверяют авторы расследования, продвигает здесь свое влияние. А проще говоря, «русских агентов». Такой вот «Викиликс в переводе на русский». Только вот на сей раз имеют место совершенно противоположные «национальные особенности «Викиликса»». Когда рядовой Брэдли Мэннинг, ставший в тюрьме Челси Мэннинг, поделился секретной информацией с Джулианом Ассанжем, это был болезненный удар по Вашингтону. А нынешняя сенсация со «списком российских агентов» представляет собой провокацию уже против Азербайджана. Сказать, что представленный список вызывает сомнения и вопросы — ничего не сказать. Среди 76 названных имен и фамилий можно найти руководителей и сотрудников СМИ, университетских преподавателей, студентов, руководителей экспертных центров и отдельных политологов. Причем далеко не все из них — горячие сторонники дружбы с Россией, как это можно решить из представленной аннотации (не говоря о том, что можно выступать за развитие сотрудничества с РФ, оставаясь при этом искренним патриотом Азербайджана и ни в коей мере не являясь «проплаченным завербованным агентом»). А уж фотография «пророссийского активиста» Исмаила Агакишиева с основателем группы «На-На» Бари Алибасовым — это вообще за гранью понимания. Можно, конечно, отметить, что связанные с Ходорковским структуры вообще работают не очень «чисто». Гибель в ЦАР нашего соотечественника, журналиста Орхана Джемаля и его коллег, которых просто заманили в ловушку — слишком жестокое и красноречивое тому доказательство. Но на сей раз речь о другом. Опубликованный список не несет в себе главную угрозу — он не «засвечивает» реальную российскую агентуру и не раскрывает имен тех, с кем реально сотрудничает российская разведка. В «сенсационном сливе» представлена исключительно медиа-сфера. Здесь нет ни общественных активистов (не считая студентов-волонтеров), ни сотрудников государственных органов, ни военных, получивших, к примеру, образование в Москве, как действующих, так и отставных, притом что Азербайджан — воюющая страна, здесь понятное внимание ко всему, что связано с армией. Если верить сотрудникам центра «Досье», «слившим» этот список, Россию в Азербайджане ну абсолютно не интересуют ни настроения в офицерском корпусе, ни SOCAR (и это на фоне «газовой гонки» в Европе!), ей никакого дела до дипломатического корпуса, азербайджанских спецслужб и азербайджанского ВПК…Словом, вряд ли после такой «утечки» на Лубянке, в Ясенево или в «Аквариуме» на Хорошевском шоссе объявят тревогу и начнут искать «крота». Но в то же время публикация подобного списка — это классический способ запустить в обществе этакую «охоту на ведьм», то есть, пардон, на «российскую агентуру». От которой рукой подать до полномасштабной «раскачки» ситуации в стране — с поиском «врагов», где уже каждый будет составлять собственный список, обвинениями в адрес властей в «нерешительности» (тем более что подобные намеки есть и в тексте самого «Досье»). И то, что опубликован этот список структурами, близкими к Ходорковскому, тоже неудивительно — «список российской агентуры» в Азербайджане вряд ли зачитает в своем эфире Владимир Соловьев. Более того, это не единственный признак намеренной «раскачки». Одновременно в общество вброшена и старательно раздувается еще одна старая и горячая тема — тот самый «русский сектор». Где одни действительно обсуждают разные модели и пути улучшения качества образования,  а другие просто «поддерживают накал» при помощи заведомо провокационных «озвучек». И, наконец, все это происходит на весьма показательном фоне, где присутствуют и старт «Южного газового коридора», и скандал вокруг очередных российских оружейных «подарков» Армении, и многое другое. Строго говоря, даже на фоне такой «наэлектризованности» общественного мнения Азербайджан проявляет выдержку и хладнокровие, не устраивая показного «фестиваля русофобии». И тем более нет никаких проявлений агрессии в отношении собственных граждан, которые — о ужас! — учились на русском языке, любят слушать музыку Чайковского или пить чай с московскими конфетами и тульскими пряниками. И вот это, похоже, кого-то сильно не устроило. Так что теперь в Баку при помощи таких «вбросов» пытаются разжечь страсти — в том числе и для того, чтобы дать повод для вмешательства под предлогом «защиты русскоязычных» или чего-нибудь в том же роде. Так что при всем «топорном уровне» предпринятой провокации вряд ли можно позволить себе недооценивать ее опасность. Нурани, политический обозреватель