Yüz illərin açılmayan kələfi… – Cümhuriyyət səfirinin FACİƏSİ

Vəzirovlar Şuşada məşhur nəsil olub. Ulu babaları Mirzə Əliməmmədağa İbrahim xan Cavanşirə vəzirlik eləyib, elə nəsil də soyadını burdan götürüb. Şuşalılar bu nəsli həm də ağır seyid kimi tanıyıblar. Ən əsası isə əzəldən elmə, təhsilə hörmətləriylə ad qazanıblar.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin atası Məşədi Mirbaba Mirabdulla oğlu Şuşanın ziyalı, savadlı bəylərindən olub, İranı, Turanı gəzib-dolaşıb. Oğlanlarını Şuşadakı rus məktəbində oxutdurub. Deyirlər, böyük oğlu Əbdülhəsən xüsusi biliyə sahibmiş. Hamı inanırmış  ki, ondan nəsə çıxacaq. Heyf ki, ömrü vədə vermir,  21 yaşında dünyadan köçür. Rəhmətliyin yaxşı kitabxanası varmış. Sahibinin ölümündən sonra  kitabxananın açarını ancaq mərhumun qardaşına – Yusifə  etibar eləyirlər. O da saatlarla kitabxanada oturub oxuyarmış…

Diplomat

Balaca Yusif  ilk təhsilini Şuşada “Kar Xəlifə” ləqəbiylə tanınmış molla Mehdinin məktəbində alır.  Sonra atası onu mollaxanadan çıxarır, oğlunun təhsiliylə bir müddət özü məşğul olur. Fars, türk dillərini öyrədir. 1896-cı ildəsə Yusif  imtahan verib Şuşa realnı məktəbinə qəbul olunur.

1906-cı ildə Yusifin atası Məşədi Mirbaba dünyasını dəyişir.  Ailənin bütün yükü 19 yaşlı Yusifin çiyinlərinə düşür. Amma onun yatalaq xəstəliyinə yoluxub yorğan-döşəyə düşməsi  Vəzirovları çox ağır duruma salır. Başsız, köməksiz, pulsuz qalan ailəyə yalnız  qonşuları – Həsənxan, Nifti, Fərəc adlı qardaşlar  kömək eləyir. Onlar   illər öncə Güney Azərbaycanın Çəmənzəmin kəndindən qaçıb Şuşaya gəlmişdilər. O vaxt Məşədi Mirbaba  onlara əl tutub öz həyətində sığınacaq vermişdi. İllər sonra rəhmətlik kişinin yaxşılığı onun ailəsinə qayıtmışdı.  Deyilənə görə, Yusif  “Çəmənzəminli” təxəllüsünü də elə bu qardaşların şərəfinə götürüb.

…Şuşada ermənilərin yerli camaata verdiyi zülmlər, qırğınlar  Vəzirovları doğma yurddan didərgin salır. Ailə Şuşadan Aşqabada köçür.

Fikrət Vəzirov (oğlu):

– Atamsa o vaxt Bakı Realnı Məktəbində təhsil alırmış.  Məktəb indiki Iqtisadiyyat Institutunun binasında yerləşib. Təhsilini bitirəndən sonra atam da bir müddət Aşqabadda yaşayıb. O dövrlər atamın əsərləri Aşqabadda məşhurmuş. Bəzi hekayələri orta məktəb dərsliklərinə salınırmış.

Gənc Yusif  Bakıda təhsilini  bitirəndən sonra Kiyevdəki İmperator Univerisitetinin hüquq fakültəsində oxuyur.   Kiyevdə yaşadığı dövrdə siyasi mübarizəyə qatılır. “Müsavat”ın  Kiyev şöbəsinə başçılıq edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı səfiri vəzifəsində çalışır.

1919-cu ildəsə Azərbaycanın İstanbulda  səfiri təyin edilir. Sovet hökuməti qurulandan sonra Türkiyədən Fransaya üz tutur.


Paris günləri…

Fransa onu yaxşı qarşılamır, gözəl həyata qonaq eləmir.  Çörəkpulunu min əziyyət bahasına qazanır. Gah zavodda işləməli olur, gah da yazdığı məqalələrin qonorarına möhtac qalır.

Fikrət Vəzirov:

– 
Atam Fransada olanda kiçik qardaşı Mirabdulla da onunla yaşayırmış.  Əmim həm diplomatiya fakültəsində oxuyurmuş, həm də işləyirmiş. Hələ dolanışıqları o qədər də pis deyilmiş. Əmim xəstələnəndən sonra acı günlər başlayır. Atam 1921-ci ildə gündəliyində yazır ki, qardaşının müalicəsi üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə,  Əlimərdan bəy Topçubaşova məktub yollayıb. Xahiş eləyib ki, ona  pul sarıdan kömək göstərsinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cəmi 3 dollar  göndərib, Topçubaşovdansa heç bir xəbər-ətər çıxmayıb. Bütün bunlar atamın əsərlərinin üçüncü cildində var.

Başqalarına yazı yazıb faiz  alırdı

Yusif Vəzir Çəmənzəminli dolanmağın başqa yolunu da tapmışdı. Əsərlərinin birinci cildində (“Bir qaçqının dəftərindən”) yazır ki, “Parisdə küçəylə gedirdim, təsədüfən 17 il bundan qabaq bir yerdə oxuduğum Bakı ermənisiylə rastlaşdım. Heç birimizin pulu yoxuydu.  Amma istəyirdik ki, bir yerdə oturub qarındolusu yemək yeyək. Birdən ağlıma yaxşı fikir gəldi. Dedim, burda bir rus mühərriri yaşayır, qaçqınlardandı. Gəl, gedək, ondan pul alaq.  Bir qəzetdə şərq məktubları yazır. Məlumatın çoxunu da məndən alıb öz adına çap elətdirir. Əvəzində qazandığının 25 faizini mənə verir”.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli çox sonralar – Bakıya qayıdanda da  bu yolla ailəsini dolandırmalı olur.  Oğlu Orxan Vəzirov “Atam Yusif Vəzir Çəmənzəmənli haqqında…” adlı kitabında belə bir xatirə yazıb:

“Atam ailəsini dolandırmaqçün  ədəbiyyat həvəskarlarına evdə dərs deyirdi. Belə həvəskarlardan biri də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestrində  (orkestrdə nəfəsli alətdə çalırdı)  çalışan Ağasəf Ağayev idi. Maddi çətinlik çəkdiyimiz üçün atam Ağasəfə müxtəlif hekayələr də yazıb verirdi. O isə həmin hekayələri öz adı ilə qəzet və jurnallarda çap etdirir, qonorarın müəyyən hissəsini  atama verirdi. Atamın Ağasəfə yazdığı hekayələrdən biri də “Al toxmağım, vur toxmağım” idi. Ağasəf bu hekayəni 1937-ci ildə öz adından “Pioner” jurnalında çap etdirmişdi”.

Çəkdiyi rəsmsə Şmerlinqin adıyla çap olunub

Çəmənzəminli yazıçılıq həvəsinə “Molla Nəsrəddin” jurnalının birinci sayını görəndən sonra düşüb. Bunu özü elə o vaxtlar etiraf eləyib.
“Bir gün məni ilk və son dəfə yoluxmağa gələn əmim Haşımbəy Vəzirov  yenicə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ilk nömrəsini  gətirmişdi.  “Molla Nəsrəddin” məndə yazıçılıq həvəsi yaratdı”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906.)

Sonralar nasir kimi tanınan Çəmənzəminli jurnala ilk  töhfəsini  rəssam kimi göndərir. “Onda hələ rəsmə həvəsim də çox idi. Bir-neçə karikatura göndərdim. Müzəffər şahın Avropa xəritəsi qarşısında durub “Ah, Avropa, görəsən, səni bir də nə vaxt görəcəyəm?-deyən karikaturanı da mən göndərmişdim”. (“Molla Nəsrəddin”, 24-cü say, 1906)

Həmin rəsm tezliklə məcmuədə çap olunur. Amma müəllifin adıyla yox, jurnalın rəssamı Şmerlinqin imzasıyla. Bu, Çəmənzəminlinin ovqatını korlayır. “Karikaturanın Şmerlinqin imzası ilə çıxması bir az məni dilgir etdi. Buna baxmayaraq, Şuşada erməni-türk davasını körüklədən çar generalı Qoloşapova da bir karikatura çəkdim. Bu da senzura qurbanı oldu”. (Y.V.Çəmənzəminli, əsərləri, 3-cü cild, səh:110)

Amma rəssamlığa “Molla Nəsrəddin”dən başlamayıb. Hələ 1904-cü ildə əmisi oğlu Mirhəsən Vəzirovla Şuşa realnı məktəbində “Fokisnik” adlı ədəbi məcmuə buraxırlar. Həmin məcmuədə cəsarətli məqalələr, karikaturalar çap olunurmuş. Məqalələri Mirhəsən yazırmış, Cəmənzəminlisə rəssamlıq eləyirmiş. Musəvi, Çəmənzəminli, Olyus-bunlar da rəssamın təxəllüsləriymiş.  Fikrət Vəzirovun gümanınca, Olyus təxəllüsü Olqa, Yusif adlarından yaranıb.  Demə, Çəmənzəminli o vaxtlar Olqa adlı rus qızını sevirmiş. Bu imza da onun şərəfinə “doğulub”.

İndi onun rəsm əsərləri Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində, Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılır.  Zərdabinin, Turgenevin, Arximedin portretləri, ata-anasının birgə şəkilləri, müxtəlif  karikaturalar… Bir də Şuşanın min dərdə dərman gül-çiçəkləri…


40 yaşında evlənib

1925-ci ildə kiçik qardaş Mirabdulla dünyasını dəyişir. Onun ölümündən bir il sonra Yusif Vəzir Çəmənzəminli Fransadan Bakıya qayıdır. 1927-ci ildə Bilqeyis adlı xanımla ailə qurur. Tanışlıqlarının maraqlı tarixçəsi var:

Oğlu Fikrət Vəzirov:

– Anamgilin əsli Gürcüstandandı. Köçüb Bakıya gəliblər. Anamı birinci Əzət bibim (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin bacısı) bəyənib. Bibim indiki Şeyx Şamil küçəsində yaşayan Əziz adlı bir qadının evinə gedib-gəlirmiş, çoxdanın tanışıymışlar.   Anamgil də həmin qadının evində yaşayırmış. Bibim anamı görən kimi gəlib atama deyir:  “Yusif, sənə yaxşı qız tapmışam. Sizi mütləq tanış eləyəcəm”. Onda atamın 40 yaşı varmış. İndiki Bünyad Sərdarov küçəsində Qönçə bibimlə bir evdə kirayə qalırmışlar. Bibim anamı dilə tutub atamın yaşadığı evə gətirir. Yaxşı qonaqlıq verirlər. Atam da qıza göz qoyur, xoşuna gəlir. İşi uzatmır, elə həmin gün anamın barmağına üzük taxır.

Gürcü qızı Nino

….Amma “N” onun gənclik sevgisi  olub.  Gündəliyində bu hərfi tez-tez yazarmış. Onu sevdiyini, necə tanış olduğunu ancaq o dəftərə etibar eləyib. Adını açıq yazmağısa heç ora da qıymayıb…

“Bakı 22 aprel 1907-ci il.”N”lə  yeddi aydı qonşuyuq. O, bizdən bir mərtəbə aşağıda yaşayır…”

– Sonra sevgisini başı bəlalı “Əli və Nino”  əsərində qələmə alır. (Əsərin müəllifi mübahisəlidi-S.Ç) Əsərdə belə bir yer var: Əli xan deyir ki,  mən Ninoya bulaq başında, şəlalələr yanında yox, Nikoloy küçəsində, məktəb yolunda rast gəlmişdim. Gündəlikdə də yazır ki, “N”  Qızlar Gimnaziyasında oxuyur- indiki şəkil qalereyası yerləşən küçədə. Atamın yazılarından belə məlum olur ki, “N”ə böyük sevgisi varmış. Amma atam onunla  heç vaxt evlənməzdi. Çünki “N” gürcü qızı idi-Nino Kipyani.  Atamsa çox millətsevər adam olub. Kiyevdə, Parisdə yaşayanda qızlar özü ona evlənmək təklif eləyirmiş. Həm ağlına, həm də görünüşünə görə. Amma atam “ancaq öz millətimin qızı ilə evlənəcəm” – deyib, onların təklifini rədd eləyib.

“Atamı ermənilər tutdurdu”

Bilqeyis evdar qadın olsa da, bir-birilərini yaxşı başa düşürlər. Üç uşaq sahibi olurlar. Güzəranları da pis keçmir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli həm hüquqşünas kimi işləyir, həm də indiki Neft Akademiyasında ədəbiyyatdan dərs deyir. Bədii yaradıcılığından da qalmır. “İki od arasında” (“Qan içində”), “Həzrəti- Şəhriyar”, “Altunsaç” və başqa əsərlərini elə  o dövrdə yazır. Neft tarixini araşdırmaqla da məşğul olur. 1935-ci ildə SSRİ-nin çəkdiyi ilk səsli film sayılan  “Çapayev”i Azərbaycan dilinə tərcümə eləyir.

…1937-ci ildə həyat dəyişir.Müxtəlif  bəhanələrlə onu işdən çıxarırlar.  1938-ci ildə ailəsini Bakıda qoyub, iş dalınca Özbəkistana gedir. Ürgənc şəhərində rus dilindən dərs deyir.  Məktəbin kitabxanasını da ona tapşırırlar…

Fikrət Vəzirov:

– Atam hər ay bizə pul göndərirdi. Təzə-təzə pulsuzluqdan canımız qurtarırdı ki, yenə hər şey puç oldu.  Qonşumuzda Okayev adlı erməni yaşayırdı. Deyirdilər, “NKVD”-yə işləyir. Bizi dilə tuturdu ki, atamızın ünvanını öyrənsin.  Deyirdi,  atanız mənim dostumdu, ona məktub yazacam. Amma anam ona  inanmırdı. Atam bizə nə göndərirdisə, nənəmgilin ünvanına yollayırdı. Heç kəsin atamdan xəbəri yoxuydu.  Bəziləri elə bilirdi, onu tutub aparıblar. Elə dövr idi ki, söz soruşmağa da hamı bir-birindən ehtiyat eləyirdi.

1939-cu ildə atam evimizə gəldi. Nalçikə istirahətə getdik. Avqustun 3-də təzədən Özbəkistana qayıtdı…

1940-cı ilin yanvarın 27-də Bakının sifarişiylə onu tutdular. Atamın gəlişini erməni qonşumuz xəbər eləmişdi. Markaryan, Qriqoryan adlı ermənilərinsə onun həbsində xüsusi rolu olub.


Dərbədər

– Məktəbdən gəlib gördüm ki,  anam ağlayır. Dedi, atanızı həbs eləyiblər. Evin altını-üstünə çevirib gediblər. Atamdan ilk məktub Nijni Novqorod vilayətinin “Suxobezvodnoe” stansiyasından gəldi.  Məktubdan oxuduq ki, ona 8 il iş kəsiblər. Həmişə bizə yazırdı ki, siqaretdən korluq çəkirəm, nə qədər imkanınız varsa, göndərin.

1941-ci ilin noyabrın 15-də evimizə gəlib dedilər,  sizi də sürgün eləyirik.  Nənəm birinci  atamın yazılarını yığışdırdı. Səhər saat 9-da bizi maşına doldurdular. Keşlədə “Meyvə-tərəvəz bazası” deyilən yerə gətirdilər. Ziyalıların çoxu ordaydı. Milliyətcə erməni olan “NKVD” işçiləri camaata ağalıq eləyirdi. Gah deyirdilər, qatar gəlib sizi Gəncəyə aparacaq,  gah da eşidirdik ki, Mardaketə göndərəcəklər. Sonra  Qubaya getməyimizə icazə verdilər. Gecəni evimizdə yatdıq. Səhərə kimi “NKVD” işçiləri qapımızı təpiklədi. Hava işıqlananda  yola düşdük.

Qubada bizi qeydiyyata götürmürdülər. Ona görə də  çörək almaq üçün “kartoçka” vermirdilər. Çox çətin günlər yaşadıq, 1942-ci ildəsə Dərbəndə köçməyə məcbur olduq. Dərbənd rəhbərinin qonşusu anamgilin tanışı çıxdı. Bizə birotaqlı ev verdilər. 1943-cü ildə Dərbəndi aclıq götürdü. Orda qalmaq mümkün deyildi. Çörək əvəzinə adambaşına 100 qram düyü, ya da noxud verirdilər. Ordan da Şəkiyə getdik…

…Atamın ölüm xəbərini bizə Əzət bibim verdi. Xəbəri onun yaşadığı ünvana  göndərmişdilər. 1943-cü ilin yanvarın 3-də rəhmətə gedibmiş.

Bakıya 1944-cü ilin axırları qayıda bildik. Bir az rahat yaşayaq deyə, anam qəsdən pasportunu itirib, təzəsini aldı. Köhnə pasportdakı möhürü görən kimi qapılar üzümüzə bağlanırdı.

Davud Bədəlbəyli adlı yaxşı bir insan vardı. Bizi- mənimlə qardaşım Orxanı Energetika Texnikumuna götürdü. Tapşırdı ki, bu uşaqlardan muğayat olun, bunlar Çəmənzəminlinin oğullarıdı. Axırda onu da ailəsi ilə Tomsk vilayətinə sürgün elədilər, güya arvadının İranda qohumu varmış…

…Biz atasız yaşamağı qismətimiz bildik. Onsuz da buna alışmaqdan başqa çarəmiz qalmamışdı. Amma yazıq nənəm ümidini kəsmirdi. “Balam qayıdacaq” – deyirdi. Hər dəfə qapı açılanda ürəyi tikələnirdi…

…O isə çoxdan həsrətdən, şaxtadan cəsədə dönənlərə qarışmışdı…

modern.az

Tarix, Vacib

Nəşr edilib: 2019/06/17 11:26

Baxış:3667


XƏBƏR LENTİ

2020/02/19 0:16

2020/02/18 17:31

2020/02/18 17:29

2019/06/17 11:26

2020/02/18 16:53

2020/02/18 16:15

2020/02/18 15:51

2020/02/18 15:12

2020/02/18 14:16

2020/02/18 13:57

2020/02/18 13:17

2020/02/18 13:04

2020/02/18 12:55

2020/02/18 12:45

2020/02/18 12:38

2020/02/18 12:34

2020/02/18 12:26

2020/02/18 12:23

2020/02/18 12:20

2020/02/18 12:10

2020/02/18 12:09

2020/02/18 12:05

2020/02/18 12:02

2020/02/18 11:54

2020/02/18 11:50

2020/02/18 11:45

2020/02/18 11:30

2020/02/18 11:15

2020/02/18 11:00

2020/02/18 0:24

2020/02/17 23:09

2020/02/17 18:35

2020/02/17 18:34

2020/02/17 18:10

2020/02/17 17:30

2020/02/17 16:30

2020/02/17 12:50

2020/02/17 12:19

2020/02/17 12:06

2020/02/17 10:14

2020/02/14 15:27

2020/02/14 15:21

2020/02/14 15:10

2020/02/14 13:53

2020/02/14 13:41

2020/02/14 13:31

2020/02/14 13:21

2020/02/14 13:15

2020/02/14 13:08

2020/02/14 12:59

Путин угрожает ответить Эрдогану в Карабахе?

Выражение «управление огнем» хорошо знакомо профессиональным военным. Так называют автоматизированные системы, обеспечивающие в боевой обстановке обнаружение целей, их опознавание, подготовку вооружений и поражение. Иное дело — «управление огнем» в политике. Точнее, «закулисное дирижирование» конфликтами на чужой территории. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии посредством ЧВК «Вагнер», назвав имена министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как отметил президент Турции, «это высшие военные чиновники. Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему [«Вагнеру»] никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне». И даже показал журналистам фотографию, где «кремлевский повар» Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заснят вместе с Шойгу и Герасимовым. В Москве, разумеется, все поторопились опровергнуть — в стиле «не знаем, где он это взял», и вообще такой-сякой Эрдоган накануне вел переговоры с Трампом, где обсуждались Сирия и Ливия. Немедленную «отмашку» получили пропагандисты, и в «Вестях недели» у Киселева уже появился полевой командир ливийской армии Хафтара, одетый, как выразился журналист, в «популярную с недавних пор на Ближнем Востоке российскую форму "Горка", один вид которой заставляет исламских террористов из Сирии распространять панические слухи о приехавших в Триполи русских». Чем, конечно, живо напомнил заявления Владимира Путина про «военную форму, которую можно купить в любом универмаге». Это заявление Эрдогана касалось Ливии, но корни его лучше искать в Сирии, куда Анкара перебрасывает танки, САУ и системы залпового огня и где Асад, решивший «зачистить» Идлиб, теперь нервничает и понимает, что расклад сил меняется не в его пользу. Словом, бои в Ливии и Сирии увязаны в один и тот же сценарий «жесткого клинча» интересов России и Турции, причем две страны находятся на волоске от непосредственного боестолкновения. Но самое примечательное, что российские эксперты уже включают в этот сценарий Карабах. Во всяком случае, российский эксперт Вячеслав Михайлов для начала признает, что апрельские бои 2016 года были продолжением российско-турецкого кризиса осени 2015 года (о чем Minval.az писал неоднократно). А затем вполне прозрачно намекает, что, дескать, и теперь, когда, по его версии, Турция «терпит поражение» в Сирии, она может поджечь «фитиль» в Нагорном Карабахе. Как уверен Михайлов, развязка может наступить уже нынешней весной, когда на оккупированных азербайджанских землях (сам эксперт предпочитает излюбленные армянскими агрессорами и их покровителями термины вроде «Нагорно-Карабахская республика») состоится балаган под названием «выборы президента», и Михайлов на полном серьезе уверяет: «Помешать «оккупационному режиму», как называют в азербайджанской столице карабахские власти, провести свою избирательную кампанию и демократической процедурой вновь утвердить реалии «на земле» в Карабахе, является заманчивой для Баку идеей». И эти его пространные рассуждения уже подхватывают и другие российские сайты в весьма характерной редакции: дескать, «эксперт предупреждает о том, что Турция, потерпев поражение на севере Сирии, может в качестве аргумента в военно-политическом торге с Россией разжечь войну в Закавказье, где Армения и Азербайджан уже длительное время сконцентрированы на откровенной подготовке к новым масштабным боевым действиям». Но вот в чем дело. Задуманный в оккупированном Карабахе выборный фарс вряд ли способен «утвердить на «земле»» какие-либо реалии, кроме распределения власти в самом оккупированном Карабахе. И уж точно не подтолкнет Азербайджан к немедленному военному вмешательству. Правда, там на фоне натянувшихся отношений Пашиняна с местной верхушкой не исключен силовой сценарий, и в таком случае Азербайджан получит серьезный повод вмешаться, но это уже другая история. Тем более странно звучат рассуждения этого и многих других экспертов о «поражении» России в Сирии. Да, асадовским силам удалось немного продвинуться до того, как в конфликт вмешалась Турция, но теперь, когда Анкара многократно нарастила близ Идлиба свой военный «кулак», ситуация меняется, причем не только для сирийского диктатора, но и для его московских защитников. Здесь, пожалуй, нужна ретроспектива. В феврале 2016 года, когда самолетный кризис уже полыхал вовсю, а апрельские бои еще не вспыхнули, у российских военных экспертов оказалось достаточно времени, чтобы проанализировать общий расклад сил. Во всяком случае, Павел Фельгенгауэр еще тогда отмечал: «Мы вошли в Сирию, не понимая, что мы входим в конфронтацию с Турцией. Очевидно, Путин был уверен, что с турками договорено и как-то мы все там поделим с Эрдоганом. Это была очень существенная ошибка, мы собирались воевать там с какими-то пастухами, на "Тойотах" пулеметы, а вовсе не с первоклассной военной державой. В этом сейчас главная проблема». Оставим в стороне гадание, договаривался ли Путин с Эрдоганом или решил, что Турция просто не посмеет пойти наперекор России. Важно другое: расклад сил оказался совсем не тем, к чему готовились и что планировали. Тот же Фельгенгауэр предупреждал: турецкий флот и авиация современнее российских, а в Сирии российские базы находятся в пределах досягаемости турецких РСЗО. Теперь, когда Турция нарастила свой военный кулак в Идлибе, обстановка еще больше сместилась не в пользу России. В результате война затягивается, она требует все больше ресурсов, пути снабжения войск растянуты и еще проходят по большей части через Босфор (а значит, Турция может их легко перерезать)…В результате Россия оказывается перед малоприятным выбором: или «сдать» Асада, или все глубже увязать в затяжной войне, требующей все больше ресурсов, и «сдать» Асада уже после того, как Сирия станет для России «вторым Афганистаном». Похожим образом развиваются события и в Ливии, где Москва тоже собиралась руками «вагнеровцев» воевать «с пастухами на «тойотах»» и где теперь эти «вагнеровцы» сталкиваются с регулярными турецкими войсками. А тогда уже рассуждения Михайлова получают другое прочтение. Судя по всему, сей эксперт не прогнозирует возможные попытки турецкого реванша, а как раз наоборот, готовит общественное мнение уже к попыткам России «взять реванш» на Южном Кавказе за все «тумаки», полученные в Сирии и Ливии, действуя при этом руками своего «форпоста». Как, кстати, это и происходило в апреле 2016 года. Но тот же апрель 2016 года продемонстрировал: Азербайджан оказался совсем не подходящим полем для такого «реванша». Поражение, причем тяжелейшее, понесла как раз Армения — любимый «форпост» Кремля. Теперь, конечно, российские эксперты могут по старой памяти превозносить боеспособность армянской армии, но вот проверять эти умопостроения «методом тыка» слишком опасно. Особенно на фоне публикации международных рейтингов. И да, тогда в дело не вмешалась всей своей мощью Турция. А в этом случае, как еще четыре года назад предупреждал Фельгенгауэр, «конечно, Турция в Крыму не высадится и в Сочи тоже, но если захочет, может занять Армению». Так что «форпосту» лучше крепко подумать, чем соглашаться на соучастие в такого рода играх Кремля. Правда, вряд ли у «форпоста» вообще будут что-то спрашивать. А когда станет «горячо», спасать в первую очередь тоже будут Сочи, а не Гюмри. Нурани, политический обозреватель

Идлиб провел красную черту: Эрдоган и Путин расходятся по сторонам

Ситуация вокруг сирийского Идлиба не только не проявляет признаков стабилизации, но и грозит спровоцировать международный конфликт более ожесточенного пошиба, нежели все предыдущие. То, что президент Турции Реджеп Эрдоган вынес приговор договоренностям с Москвой, достигнутым в Сочи, означает, что отныне главные фигуранты сирийского урегулирования расходятся по сторонам, и каждый из них будет поступать по своему разумению. Они будут заземлены на нейтрализацию позиции друг друга, чтобы выжать максимум из региональной драмы. Еще не так давно, пока мировые лидеры дистанционно выясняли отношения друг с другом на знойном театре действий, аналитические центры сходились во мнении, что исход жесткого противостояния должен возыметь серьезный эффект на мировой геополитический баланс. Получается, что все, кто предсказал скорый финал сирийской партии, не только ошиблись в прогнозах, но ударялись в неверную реконгнасцировку геополитической обстановки. Похоже, все только начинается, потому Вашингтон уже на протяжении последних дней вторично выразил полную поддержку Анкаре в противостоянии с Москвой и с ее союзниками. Помимо того, что США не сдали партнера по НАТО и региону, они же уверили его в наличии больших возможностей для наращивания более широкого присутствия Турции в Сирии и регионе. Не случайно о необходимости политического уничтожения Башара Асада громогласно высказался лидер турецких националистов Девлет Бахчали, заметив, что нельзя будет жалеть сил и средств, чтобы добиться давно поставленной цели. А цель эта, к слову, была изложена коллективным Западом еще десять лет назад. Вашингтон со своей командой понимал, что для переформатирования положения на Ближнем Востоке необходимо положить конец присутствию в Сирии России и Ирана. Ясное дело, почему понадобилось участие во внешнеполитической партии лидера одной из партий Турции. Старый прием, когда формирование сообразного общественного мнения в условиях военной обстановки становится стратегически важной задачей. В условиях конфронтации с внешним оппонентом внутренний консолидационный вектор становится незаменимым ресурсом. Если президент Эрдоган пригрозил сбивать все иностранные самолеты в небе над Идлибом, становится понятно, кому адресованы его предупреждения, и как должны позиционировать внутренние силы. Итак, Анкара наметила курс, согласно которого Дамаск, Москва и Тегеран отныне объявлены вне закона в одной отдельно взятой провинции Сирии, к которой не ровно дышат не столько региональные субъекты, сколько крупные игроки. Не зря американский госсекретарь Помпео, озвучивая позицию свой страны по части сирийского узла, презентовал новое понятие под названием «народ Идлиба». Это означает, что США намерены возродить платформу сопротивления недружественным силам. Она будет усилена, прежде всего, турецким военно-политическим контентом, а также проксисилами, которые разбрелись кто куда после поражения «Исламского государства» в первой фазе сирийской войны. Сегодня есть основания говорить о начале второй фазы, которая окажется более ожесточенной и адресной. Если еще три года назад многие акторы вели разведку и боевые действия без открытых забрал, то теперь все будет проистекать в очном порядке без использования отвлекающих средств и маневров. Впервые Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию. Еще в советские годы страны-соседи несколько раз были у порога войны, но Москва и Вашингтон их одергивали. Теперь же в условиях более суровых геополитических реалий стороны полны решимости поставить жирную точку в историческом споре. Но в нем имеется одна особенность. Если Анкара настроена решить, наконец, свой территориальный спор с усилением своего присутствия в расположении южного соседа, создать, наконец, буферную зону безопасности, то США желают добиться преимущества в регионе исключительно для себя. Это далеко идущий план, который призван убрать серьезные препятствия на пути движения Америки на Восток. Потому Вашингтон будет только аплодировать решительности Эрдогана, обещая ему всяческую помощь. Белый дом настроен решительно в одном – достать каштаны из пламени турецкими руками. Америка всегда проявляла крайнее раздражение самим фактом существования Астанинского процесса, в котором видела только зло. Теперь же, когда этот процесс с треском провалился, США спокойно переводят дух и аккуратно выстраивают новую парадигму переустройства в регионе, где не так давно ощутили себя в роли слабого звена. Вашингтон видит в активности Турции возможность реванша в перетягивании каната с вечными соперниками. То, что сирийские войска впервые за последние годы взяли под контроль стратегическую трассу  Дамаск-Алеппо, стало своеобразным сигналом для действия против антибашаровских сил. Они, как видится, более не имеют права полагаться на счастливый поворот судьбы и должны координировать действия для решающего удара по власти Асада. Первые жертвы с турецкой и сирийской сторон стали предтечей критического разворота. Огонь из крупнокалиберных орудий с использованием бронетехники говорит в пользу неотвратимости жесткой эскалации. Так, снижается шанс на использование дипломатических средств. Возможно, у сторон остается последний шанс, чтобы воспользоваться преимуществами некогда созданных зон де-эскалации во избежание самого нежелательного. Тофик Аббасов, аналитик

Российская истерия и «армянская карта»

С чьей помощью РФ собирается «отвечать» Турции? Крах дипломатических планов может выглядеть по-разному. Чаще всего судить о том, «по восходящей» или «по нисходящей» развиваются события, можно только по нюансам или «утечкам из информированных источников». Но бывает, что все делается открыто и официально — примерно так, как сегодня это происходит между Россией и Турцией — с жесткими официальными заявлениями Анкары, где прямо констатируют, что прежние договоренности с Россией по Идлибу мертвы, и ответной истерией в РосСМИ. Турция продолжает усиливать свой «военный кулак» близ Идлиба, куда теперь перебрасываются РСЗО. Анкара запросила поддержку НАТО и ведет активные переговоры с США о координации действий против Асада. Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал «совместный ответ» Анкары и Вашингтона, командировав в Турцию спецпредставителя США по Сирии посла Джеймса Джеффри. А он, в свою очередь, уже сообщил, что США рассматривают варианты оказания помощи Турции, упомянув поставки оборудования и обмен разведданными. Со своей стороны, российское посольство в Турции, опубликовав инфографику о помощи США курдским отрядам, обратилось к турецкой аудитории «Решать вам». Можно, конечно, посоветовать российским дипломатам опубликовать рядом другую «инфографику» — например, о том, как российские военные, переодевшись в сирийскую форму, стреляют по турецким солдатам. Тем более что в Турции официальные власти, не говоря о разведке, об этом прекрасно осведомлены. Но за российским «маневром последнего момента» в информационном противостоянии отчетливо читается нешуточный невроз. У России рухнула вся многообещающая стратегия на ближневосточном направлении — еще недавно в Москве открыто строили планы, как «оторвать» Турцию от США и НАТО, а теперь вектор меняется на противоположный. Это, так сказать, общий план. А что касается конкретики, то Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, прямо возлагает ответственность за гибель мирного населения в сирийском Идлибе не только на Сирию, но и на Россию. И обещает сбивать самолеты, которые бомбят мирных жителей. В Москве, чьи ВКС как раз и «работают по целям» в Идлибе, тут же приняли это предупреждение на свой счет. В эфире федеральных каналов немедленно началась антитурецкая истерия и замелькали штатные тюркофобы вроде Сатановского. И, конечно же, напомнил о себе Геворг Мирзаян. «Если Турция собьет над территорией Сирии российский самолет, который якобы может представлять угрозу для турецких сил, то события 2015 года покажутся ей легкой поркой, – пригрозил он в одном из своих интервью. — В этот раз будет системное избиение по всем фронтам. Мы бы этого не хотели, ведь мы с Турцией важные партнеры, у нас есть общие интересы. Но если турецкий лидер не выполняет взятые на себя обязательства, то Москва будет действовать в одностороннем порядке». Намеренно оставим в стороне подробный рассказ, что на самом деле не выполняет своих обязательств как раз Москва. Вопрос в другом: как понимать угрожающий пассаж Мирзаяна? Он, как и положено политологу, просто излагает собственный прогноз? Или его устами«озвучиваются» некие планы Кремля? И если да, то о каких именно «фронтах» говорил господин Мирзаян? Речь идет только о Сирии и Ливии? Или… А теперь внимательно и серьезно. Судя по многим косвенным признакам, «армянский фактор» окажется для Москвы далеко не на последнем месте по востребованности в своей «антитурецкой игре». И дело не только в национальности Геворга Мирзаяна, который «озвучил» угрозы устроить Эрдогану «избиение по всем фронтам». В те же дни, когда в РФ вспыхнула очередная антитурецкая истерия, сирийский парламент спешно признал «геноцид армян 1915 года». Вряд ли, конечно, это признание со стороны кровавого режима Башара Асада добавит «убедительности» армянским мифам. Важно другое : это решение слишком уж похоже не просто на попытку «уязвить» Турцию, но и на явную «отсылку» к грядущему использованию Москвой против Анкары именно армянского фактора. А вот тут уже изрядную пищу для размышлений дают события 2015 года, о которых так неосторожно упомянул Геворг Мирзаян. Тогда, напомним, «похолодание» в турецко-российских отношениях началось не со сбитого над турецкой территорией российского самолета, а с визита Владимира Путина 24 апреля 2015 года в Иреван, на мероприятия в честь столетней годовщины «геноцида армян», что вызвало в Турции понятную реакцию. Отправка в Сирию своих ВКС, залеты российских бомбардировщиков в турецкое воздушное пространство, «информационная война» вообще и обвинения, будто бы через Джейханский терминал транспортируется «контрабандная нефть ИГИЛ» — все это было уже потом. Тогда же, кстати говоря, «геноцид армян» неожиданно признал немецкий бундестаг. Наконец, вспышку боев в Карабахе весной 2016 года многие эксперты расценили именно как попытку Москвы ударить по интересам Турции там, где это будет весьма болезненным для Анкары, но вот рассчитывать на поддержку НАТО не придется — в Азербайджане, да еще руками своего «форпоста» в лице Армении. План представлялся простым и надежным: Армения переходит в наступление, если получится, то захватывает Евлах и Мингечевир, попутно «перерезая» невыгодные железные дороги и трубопроводы. Если не получится, то провоцирует новые потоки беженцев и политическую нестабильность в Баку, после чего Азербайджану еще долго будет не до нефтегазовых и инфраструктурных суперпроектов. А теперь еще до того, как рухнули российско-турецкие договоренности сначала в Ливии, а затем в Сирии, Москва начала накачивать оружием свою базу в Гюмри, то есть на территории Армении. Российские дипломаты вновь выступают с провокационными заявлениями по карабахской тематике. А Армения ждет очередных «оружейных подарков» от Москвы. Только вот, если уж речь зашла о событиях 2015 года, надо бы держать в голове еще одно обстоятельство. Россия тогда, конечно, «круто замахнулась» на Турцию, но вот никакого «избиения по всем фронтам», а тем более уступок со стороны Анкары не последовало. Более того, Россия сама очень скоро была вынуждена «секвестировать» свои наложенные на Турцию санкции, которые, как выяснилось, куда больнее били по Москве, чем по Анкаре, «включать задний ход» и после заявления Турции, где не было никаких извинений, делать вид, что извинения все-таки были. И тем более невеселыми оказались результаты апрельских боев для Иревана. Где вдруг столкнулись на поле боя совсем не с той армией, которую ожидали увидеть, и вместо легкой прогулки с попутным грабежом крестьянских домов вынуждены были банально уносить ноги под огнем ударных БПЛА Harop. И если теперь Армении вновь отводится роль послушного «антитурецкого инструмента» в руках Москвы, то ереванским стратегам лучше помнить не только о высоте Лелетепе, которую Россия, вопреки слезным мольбам и надеждам, так и не стала «отвоевывать» для своего форпоста. Им лучше держать в голове, что трагические события 1915 года, которые теперь «дамасский мясник» Башар Асад признал «геноцидом», начались с того, что Россия решила, пардон, «подгадить» Османской Империи, использовав в качестве инструмента армян. Но в решающий момент, когда надо было спасать собственные интересы, ими просто пожертвовала. А история имеет пренеприятную особенность напоминать о своих невыученных уроках. Нурани, политический обозреватель